Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.
 
Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego” przyjmuje  teksty w trybie ciągłym.
 
Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji w dwóch formatach:
 
1. Artykuły o charakterze problemowym (zawierające wyraźnie wyartykułowany problem badawczy i proponujące jego rozwinięcie). Artykuły mogą mieć charakter teoretyczny, mogą także być rezultatem badań empirycznych. Objętość: do 40 000 znaków.
 
2. Krótsze teksty mające charakter omówień, recenzji, relacji z konferencji lub innych wydarzeń naukowych i artystycznych. Objętość: do 20 000 znaków.
 
Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.
 
Przysyłane teksty powinny spełniać warunki określone przez redakcję (patrz zakładka: „Dla autorów”).
 
Proces akceptacji do druku ma charakter dwustopniowy (wewnętrzna procedura redakcyjna określająca, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma oraz recenzje zewnętrzne). W zależności od stopnia zaawansowania prac redakcyjnych nad aktualnymi numerami cały proces może trwać od 8 do 12 tygodni.
 
Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres mailowy redakcji:
 
Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Editorial: Games in a Time of Crisis?

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis, s. 521-526
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.035.17089

W kręgu idei

“Tedious by Design.” Institutionalized Labor of Content Creators in the Game as a Service Model: The Path of Exile Case Study

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis, s. 527-547
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.036.17090

“Too Easy” or “Too Much”? (Re)imagining Protagonistic Enhancement through Machine Vision in Video Games

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis, s. 548-569
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.037.17091

Avant-Garde, Emergency, and Digital Games Discourse

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis, s. 570-584
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.038.17092

Pejzaże kultury

Unravelling Narratives of Empire in No Man’s Sky

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis, s. 585-598
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.039.17093

Płeć, sprawczość, siostrzeństwo: dwie wizje „Solidarności” kobiet w dokumentach filmowych. Analiza feministyczna

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis, s. 599-620
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.040.17094

Omówienia i rozbiory

Creating Climate Conscious Players: Final Fantasy VII’s Ecoactivist Fan Communities

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis, s. 621-633
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.041.17095

W poszukiwaniu zaangażowanego kulturoznawstwa? Sprawozdanie z IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (Wrocław, 15–17 września 2022 roku)

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis, s. 634-640
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.042.17096

Recenzja książki Andrzeja Pitrusa, Przebłyski piękna. Spotkania z Jonasem Mekasem

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis, s. 641-648
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.043.17097

Dyskursy naukowe jak VR-owa impreza? Recenzja książki Joanny Walewskiej-Choptiany Cyfrowa dekada. Związki sztuki i technologii w latach 1960–1975

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 4 (54) Playing While the World Burns: Games in a Time of Crisis, s. 649-666
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.034.16623