Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kłopoty z inżynierią filozoficzną

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 7-23
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843860PK.11.002.0223

Trzecia kultura. O współczesnych związkach sztuki, nauk i technologii

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 24-36
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843860PK.11.003.0224

Tworzywo bez właściwości – technologia cyfrowa jako metamedium

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 37-45
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843860PK.11.004.0225

Aporie sztuki Internetu. Cyberkulturowe utopie 20 lat później

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 46-54
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843860PK.11.005.0226

Antropologia literatury – projekt interdyscyplinarny czy transdyscyplinarny?

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 55-64
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843860PK.11.006.0227

Inny wymiar otwartości. Internetowa reprodukcja i redystrybucja treści kulturowych

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 65-76
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843860PK.11.007.0228

Remiks i mashup – o niełatwym współbrzmieniu dwóch cyberkulturowych metafor

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 77-89
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843860PK.11.008.0229

Dzień z życia Ziemi, czyli YouTube jako cyberkultura

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 90-180
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843860PK.11.009.0230

Cyberprzestrzeń – cyberobecność – cyberteatr

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 107-119
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843860PK.11.010.0231

Multimedialność jako nowa estetyka we współczesnej kulturze. Na przykładzie nowego polskiego dramatu

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 120-126
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843860PK.11.011.0232

Wyobraźnia technologiczna i problem tożsamości we współczesnym filmie japońskim

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 127-142
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843860PK.11.012.0233

Indie games: fenomen niezależnych gier komputerowych

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 143-153
Data publikacji online: 15 grudnia 2011
DOI 10.4467/20843860PK.11.013.0234

Blue Morph: uwagi o działaniu samoorganizującej się zmiany krytycznej (self-organized criticality)

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 154-160
Data publikacji online: 9 października 2011

Między sztuką, nauką a technologią

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 161-164
Data publikacji online: 9 października 2011

Między sztuką, nauką a technologią. Dyskusja

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 165-172
Data publikacji online: 9 października 2011

Rozmowa z Eduardo Kacem – rozmawia Monika Górska-Olesińska

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 173-179
Data publikacji online: 9 października 2011

Omówienia i rozbiory

Fikcja i reguły w grach komputerowych

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 180-186
Data publikacji online: 9 października 2011

Interaktywność w kulturze partycypacji

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 187-194
Data publikacji online: 9 października 2011

Antropologia cyborgów

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 195-200
Data publikacji online: 9 października 2011

Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze Internetu Magdaleny Kamińskiej

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 201-206
Data publikacji online: 9 października 2011

Między człowiekiem a bitem

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 207-210
Data publikacji online: 9 października 2011

Kim jestem?

Przegląd Kulturoznawczy, 2011, Numer 1 (9) , s. 211-210
Data publikacji online: 9 października 2011