Remiks i mashup – o niełatwym współbrzmieniu dwóch cyberkulturowych metafor

Anna Nacher

Abstrakt

Remix vs. mashup – on how two cybercultural metaphors resonate   
The article is concerned with the gentle shift within theorizing on cyberculture where the well known and much publicized metaphor of remix has often been employed as a paradigmatic tool to describe the culture of constant reconfiguration as well as (according to Lawrence Lessig’s famous statetment) Read/Write culture. Given the popularity of the term throughout the whole decade of 90s and beyond, it is significant that the concept of remix has recently faded out, replaced by the notion of mashup. Reaching out to some practices of the freshly established field of sound art and reflection on the audiality, the article sketches the distance between two terms which, although close in meaning, represent also significant differences when it comes to the strategies of cultural recycling and reconfiguration of already recorded/coded material.

Słowa kluczowe: cyberculture, remix, mashup, sound art, audiality, recorded/coded material
References

Cichy M. (red.), Nowa muzyka niemiecka, Kraków 2010.

Hebdige D., Cut'n'Mix. Culture, Identity and Carribbean Music, Londyn i Nowy Jork 1987.

Hebdige D., Cut'n'Mix... op.cit., s. Xv, Por. Także D. Toop, Ocean of Sound... op.cit.

Katz M., Capturing Sound. How Technology Has Changed Music, Berkeley – Los Angeles 2004.

Lessig L., Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, Warszawa 2009.

Licht A., Sound Art. Beyond Music, Beyond Categories, Nowy Jork 2007.

Mc Luhan M., “List do Harolda Adamsa Innisa” [w:] M. McLuhan, Wybór tekstów, Poznań 2001.

McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, Warszawa 2004.

Miller P.D., Algorytmy: wymazywanie i sztuka pamięci, [w:] M. Libera, Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, Gdansk 2011.

Moholy-Nagy L., Twórczość – odtwórczość: potencjalność gramofonu, [w:] M. Libera (red.), Kultura, dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, Gdansk 2011.

Nacher A. Wielokrotność związkow z miejscem – dyskurs przestrzeni w świecie nowych mediów [w:] red. W. Chyła, M. Kamińska, P. Kędziora, M. Kosińska, Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2010.

Nacher A., Komponować świat, słuchając – dźwięk jako komunikacja, „Przegląd Kulturoznawczy” 1 (7) / 2010

Nacher, A. Sto tysiecy miliardow dźwięków – podróż poza wzrokocentryzm (pejzaż dźwiękowy, soundwalk, audio safari), „Kultura Współczesna” 3/ 2010.

Neuhaus M., The Broadcast Works: Public Supply, wersja online: http://www.kunstradio.at/ZEITGLEICH/CATALOG/ENGLISH/neuhaus2a-e.html, odsłona 10.09.2011

Peters B., “And Lead us not into thinking the new is new: a bibliographic case for new media story, New Media & Society vol. 11 (1&2) 2009.

Reynolds S., Generation Ecstasy. Into the World of Techno and Rave Culture, Nowy Jork 1999.

Smirnov A., Pchelkina L., Generation Z / Z Generáció, katalog wystawy, Galeria Centralis, Budapest, czerwiec – lipiec 2011.

Sonvilla-Weiss S., “Introduction: Mashups, Remix Practices and the Recombination of Existing Digital Content” [w:] idem (red.), Mashup Cultures, Wien – New York 2010.

Sterne J., The Audible Past: Cultural Origins of Sound Reproduction, Durham 2003.

Toop D., O dubie, [w:] M. Libera (red.), Kultura... op.cit., s. 440.

Toop D., Ocean of Sound. Aether Talk, Ambient Sound and Imaginary Worlds, Londyn 1995.
 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.