Fikcja i reguły w grach komputerowych

Katarzyna Prajzner

Abstrakt
References

Bordwell D., Narration in the Fiction Film, Routledge, London, 1985

Brooks P., Reading for the plot, Harvard University, Cambridge 1992

Chatman S,, Story and Discourse: Narrative Structures in Fiction and Film, Cornell University Press, Ithaca, NY 1978

Frasca G., Ludolodzy też kochaja opowiadania – notatki na temat sporu, który nigdy nie miał miejsca, [w:] Światy z pikseli. Antologia studiów nad grami komputerowymi, red. Mirosław Filiciak, Wydawnictwo SWS Academica, Warszawa 2010.

Jenkins H., “Transmedia Storytelling”, [w:] MIT Technology Review, Styczeń 15, 2003.

Jenkins H., Game Design and Narrative Architercture, [w:] First Person. New Media as Story, Performance, and Game, red. N. Wardrip-Fruin, P. Harrigan, The MIT Press, London 2004.

Jull J., Gra, gracz, świat: w poszukiwaniu sedna „growości” , tłum. Mirosław Filiciak, [w:] Światy z pikseli, Antologia studiów nad grami komputerowymi, red. Mirosław Filiciak, Wydawnictwo SWS Academica, Warszawa 2010.

Jull J., Half-Real. Video Games between Real Rules and Fictional Worlds, The MIT Press, Cambridge 2005.

Jull J., Introduction to Game Time, [w:] First Person. New Media as Story, Performance, and Game, red. N. Wardrip-Fruin, P. Harrigan, The MIT Press, London 2004.

King G., Krzywinska T., Computer Games/ Cinema/Interfaces, [w:] Computer Game and Digital Cultures Conference, red. Frans Mäyrä, Tampere University Press, Tampere 2002.

Schrank R.C., Abelson R.P., Scripts, Goals and Understanding, Lawrence Erlbaum, Hilsdale, N.J 1977.
 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.