Interaktywność w kulturze partycypacji

Ewelina Twardoch-Raś

Abstrakt

Recenzja:

Ryszard W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, ss. 344

References

Kluszczyński R. W., Sztuka interaktywna. Od dzieła – instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010.

Manovich L., Język nowycah mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

McGinn C., The Power of movies. How screen and mind interact, New York 2005.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.