Artykuły

Ilość
Sortuj według

Droga. W poszukiwaniu toposów polskiej pamięci na Dolnym Śląsku

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 1 (11) , s. 12-25
Data publikacji online: 22 listopada 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.001.0641

Stacja Rovigo. Przyjazdy, odjazdy

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 1 (11) , s. 26-35
Data publikacji online: 22 listopada 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.002.0642

„Trasa Don Kichota” jako mnemotopos

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 1 (11) , s. 36-50
Data publikacji online: 22 listopada 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.003.0643

Wałbrzyskie miejsca pamięci. Perspektywy i deficyty badawcze

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 1 (11) , s. 51-60
Data publikacji online: 22 listopada 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.004.0644

Zwijanie przestrzeni – rzecz o krajobrazach pustki

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 1 (11) , s. 61-70
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.005.0645

„To było miasteczko żydowskie”. Pamięć o Żydach w świetle wywiadów z mieszkańcami gminy Zakrzówek

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 1 (11) , s. 71-93
Data publikacji online: 22 listopada 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.006.0646

Mnemotopika polskich protestantów

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 1 (11) , s. 94-111
Data publikacji online: 22 listopada 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.007.0647

Polsko-niemieckie miejsca pamięci i upamiętniania oraz ich uobecnianie. Uwagi na marginesie pewnego projektu polsko-niemieckiego i jego dokumentacji

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 1 (11) , s. 112-118
Data publikacji online: 22 listopada 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.008.0648