Polsko-niemieckie miejsca pamięci i upamiętniania oraz ich uobecnianie. Uwagi na marginesie pewnego projektu polsko-niemieckiego i jego dokumentacji

Małgorzata Grzywacz

Abstrakt

The article “Polish-German places of rememberance and commemoration made manifest”.
These notes, made in the margin of a certain Polish-German project and its documentation, show from practical side the areas of historical rememberance that is present in the awarness of Polish and German university students. The concept of “recollection and reminiscence places” related to specific sites and events in history of Great Poland is provided with a commentary based mainly on so-called “participatory cognition”.

Słowa kluczowe: international projects, Germany, Poland, rememberance areas
References

Blaive M., Ch.Gerbel, Th. Lindenberger, Clashes in European Memory. The Case of Communist Repression and the Holocaust, Studienverlag, Innsbruck 2011.

Götz A., Kraj Wzorcowy: Deportacje obywateli polskich i plany nazistów w Warthegau, rozm. Jacek Kubiak, „Kronika Miasta Poznania”, nr 2/ 2009.

Matzek T., Zamek śmierci. Hartheim – Eutanazja w III Rzeszy. Wydawnictwo Świat Książki. Warszawa 2004.

Pleitner B. (red.), Polen. Eine Reise. Erinnerungs- und Begegnungsorte, BIS-Verlag, Oldenburg 2011.

Rüsen J., Historisierung des Nationalsozialismus, w: tenże, Zerbrechende Zeit, Böhlau Verlag  Köln, Weimar, Wien 2001.

M. Saryusz- Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Universitas, Kraków 2009.

Smykowski M., Wosińska M., Projekt Stadion. Przywracanie pamięci, „Miasteczko Poznań, Żydowskie Pismo o Małych Ojczyznach”, nr. 10/2012.

Vogt A., Ehrendes Gedenken gegen das Vergessen, “Berlinische Monatsschrift”, nr 1 (9)/2000.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.