Artykuły

Ilość
Sortuj według

„I pójdzie ze mną do Lwowa, to znaczy do trumny”. Przedmiot jako strażnik pamięci o Kresach

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 2 (12) , s. 119-140
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.009.0649

Pamięć przywołana. W poszukiwaniu mnemotopów fonicznych

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 2 (12) , s. 141-152
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.010.0650

Rozmowy o fotografiach

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 2 (12) , s. 153-162
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.011.0651

Kino jako medium kształtujące kulturę pamięci – na przykładzie wybranych filmów hiszpańskich

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 2 (12) , s. 163-170
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.012.0652

„Usieciowione” miejsca pamięci, czyli jak symbole przeszłości stają się przestrzenią aktywności użytkowników sieci

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 2 (12) , s. 171-182
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.013.0653

Omówienia, recenzje, rozbiory

Nowy przewodnik po współczesnych naukach o kulturze

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 2 (12) , s. 183-190
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.014.0654

Obraz kulturowych przemian polskiej pamięci oficjalnej

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 2 (12) , s. 191-195
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.015.0655

Ku badaniu pamięci

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 2 (12) , s. 196-201
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.016.0656

Obok kanonu

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 2 (12) , s. 202-208
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.017.0657

Jubileusze

Kulturoznawstwo – realizujący się projekt

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 2 (12) , s. 209-211
Data publikacji online: 20 grudnia 2012