„Usieciowione” miejsca pamięci, czyli jak symbole przeszłości stają się przestrzenią aktywności użytkowników sieci

Ewelina Twardoch-Raś

Abstrakt

Networked Memory’s Places or How the Symbols of the Past Are Becoming an Area of Network Users’ Activity
The main aim of the study is to attempt an reinterpretation of the category of “lieux de mémoire” (Pierre Nora) in the context of digitalization process and the functions of the new media in the modern culture. The paper argues that symbolic and historical meaning of “lieux de mémoire” is changing today as a consequence of the strong development of the Internet. According to that fact the “places of memory” really often become a part of Internet, they are “networked”. The article focuses on the analysis of the selected examples of the “networked places of memory” (especially virtual cemeteries and virtual museums). The author discusses the differences between the classical “lieux de mémoire” and the networked ones and tries to show the main distinguishing marks of the new kind of the “places of memory”. The paper refers to the thesis of Andrzej Szpociński, Jan Assmann, Paul Connerton, Mizuko Ito and others.

Słowa kluczowe: digitalization, new media, network, networked places of memory, virtual cemeteries, virtual museums
References

Adams P., Networked Topologies and Virtual Place, “Annals of the Association of American Geographers”, cz. 88, nr 1, marzec 1998.

Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008.

Connerton P., How modernity forgets, Cambridge 2009.

DeLahunta S., Virtual Reality and Performance, “A Journal of Performance and Art”, vol. 24, nr 1, styczeń 2002.

Garoian Ch. R., Performing Museum, “Studies in Art Education”, Vol. 42, nr 3, wiosna 2001.

Gwóźdź A. (red.), Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów, Kraków 2010.

Ito M., Wprowadzenie [w:] K. Varneliz (red.) Networked Publics, Massachusetts 2008.

Szpociński A., Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty drugie” nr 4/2008.

http://virtualheaven.pl/what-is-virtual-heaven

http://www.wirtualnycmentarz.pl

http://www.miejsce-pamieci.pl

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.