Artykuły

Ilość
Sortuj według

Czym (nie) jest teologia feministyczna?

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 4 (14) , s. 325-334
Data publikacji online: 20 lutego 2013
DOI 10.4467/20843860PK.12.028.0991

Postkolonializm w Polsce – propozycja feministyczna

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 4 (14) , s. 335-353
Data publikacji online: 20 lutego 2013
DOI 10.4467/20843860PK.12.029.0992

Diaspora, pamięć i tożsamość – kino Ann Hui

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 4 (14) , s. 354-365
Data publikacji online: 20 lutego 2013
DOI 10.4467/20843860PK.12.030.0993

Niewymagające konsumentki kultury. O charakterystycznym sposobie interpretacji seriali telewizyjnych w środowisku popegeerowskim

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 4 (14) , s. 366-381
Data publikacji online: 20 lutego 2013
DOI 10.4467/20843860PK.12.031.0994

Gender a kultury muzyczne – kulturoznawcze spojrzenie na badania etnomuzykologiczne i historyczne

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 4 (14) , s. 382-390
Data publikacji online: 20 lutego 2013
DOI 10.4467/20843860PK.12.032.0995

Feminism Today, or Re-visiting Polish Feminist Literary Scholarship since 1990s

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 4 (14) , s. 391-404
Data publikacji online: 20 lutego 2013
DOI 10.4467/20843860PK.12.033.0996

Dyskusja

Relatywistyczny profil koncepcji kultury profesora Jerzego Kmity

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 4 (14) , s. 405-408
Data publikacji online: 20 lutego 2013
DOI 10.4467/20843860PK.12.034.0997

Jerzy Kmita dla antropologów

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 4 (14) , s. 409-412
Data publikacji online: 20 lutego 2013
DOI 10.4467/20843860PK.12.035.0998

Mistrz

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 4 (14) , s. 413-414
Data publikacji online: 20 lutego 2013
DOI 10.4467/20843860PK.12.036.0999

Jerzy Kmita – inspiracje

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 4 (14) , s. 415-419
Data publikacji online: 20 lutego 2013
DOI 10.4467/20843860PK.12.037.1000

Podmiotowo-przedmiotowe ujęcie kultury Jerzego Kmity jako przejaw monistycznej perspektywy badawczej

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 4 (14) , s. 420-422
Data publikacji online: 20 lutego 2013
DOI 10.4467/20843860PK.12.038.1001

Omówienia, recenzje, rozbiory

Antropologia hipernowoczesności / interdyscyplinarność

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 4 (14) , s. 423-431
Data publikacji online: 20 lutego 2013
DOI 10.4467/20843860PK.12.039.1002

O szkole frankfurckiej i błysku utopii „fantasmagorii krytycznej”

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 4 (14) , s. 432-435
Data publikacji online: 20 lutego 2013
DOI 10.4467/20843860PK.12.040.1003