O szkole frankfurckiej i błysku utopii „fantasmagorii krytycznej”

Katarzyna Liszka

Abstrakt

O szkole frankfurckiej i błysku utopii „fantasmagorii krytycznej”

Recenzja książki Tomasza Majewskiego Dialektyczne feerie. Szkoła frankfurcka i kultura popularna, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2011

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.