Artykuły

Ilość
Sortuj według

Czy wierzysz w rzeczywistość?, tłum. K. Abriszewski (fragm. książki „Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką”)

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 1 (15), s. 8–20
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20843860PK.13.003.1268

Paradoksy Nowego. O płynnym stanie rzeczy

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 1 (15), s. 21–29
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20843860PK.13.004.1269

Nauki o kulturze jako nauki podstawowe (i krytyczne)

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 1 (15), s. 30–34
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20843860PK.13.005.1270

ANT-logia literatury

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 1 (15), s. 35–47
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20843860PK.13.006.1271

Problem sceptycyzmu wobec zmiany klimatycznej a postkonstruktywizm

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 1 (15), s. 48–66
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20843860PK.13.007.1272

Wyzwanie biomedykalizacji. Socjologia medycyny oraz socjologia zdrowia i choroby „podszyte” teorią aktora-sieci

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 1 (15), s. 67–84
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20843860PK.13.008.1273

Molekularne poskramianie lęków, czyli o płci konstruowanej genetycznie

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 1 (15), s. 85–99
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20843860PK.13.009.1274

Problem dualistycznego podziału na naturę i kulturę. O postkonstruktywizmie i konstruktywizmie kulturowym

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 1 (15), s. 100–110
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20843860PK.13.010.1275

Wszechobecne upokarzanie (na marginesie artykułu Andrzeja Szahaja pod tytułem Kultura upokarzania)

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 1 (15), s. 111–124
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20843860PK.13.011.1276