Wszechobecne upokarzanie (na marginesie artykułu Andrzeja Szahaja pod tytułem Kultura upokarzania)

Michał Rydlewski

Abstrakt

The article presents some remarks on Andrzej Szahaj’ s “Culture of humiliation” published in “Odra”. I accept author’s two theses. First of them disputes on polish TV programs like “Poland got talent” or “Top Model” and how they mirror the condition of our society and the ideology spread throughout the country Neo-Liberal ideology. Second thesis states that “culture of humiliation” is proportional directly to the social equality. I did a search on other likewise TV programs that would show examples of that kind of culture. Here are some of them: “Chcę być piękna”, “Łabędziem być”, “Kuchenne rewolucje”, “Ugotowani”, “Perfekcyjna Pani Domu”, “Rozmowy w toku”. I also pay attention to the fact, that these programs have equivalents in media designed for kids which makes Neo-Liberal model part of socialization.

Słowa kluczowe: culture of humiliation, Neo-Liberal ideology, social equality, polish TV programs
References

Ariés Ph., Historia dzieciństwa: dziecko i rodzina w dawnych czasach, przeł. M. Ochab, Wydawnictwo „Marabut”, Gdańsk 1995.

Buchowski M., Antropologia jako „próba ognia”, „Przegląd Bydgoski. Humanistyczne Czasopismo Naukowe” 2001, nr 11.

Eco U., Historia piękna, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 2005.

Frykman J., Löfgren O., Narodziny człowieka kulturalnego. Kształtowanie się klasy średniej w Szwecji XIX i XX wieku, przeł. G. Sokół, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2007.

Nie znoszę tej Polski w gorączce. Z Jerzym Stuhrem rozmawia Paweł Smoleński, „Gazeta Wyborcza” z 19-20 stycznia 2012.

Szahaj A., Kultura Upokarzania, „Odra” 2012, nr 2.

Wieczorkiewicz A., Lustro i skalpel, w: W. Godzic, M. Żakowski (red.), Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Wilkinson R., Pickett K., Duch równości: tam, gdzie panuje równość wszystkim żyje się lepiej, przeł. P. Listwan, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.