Problem dualistycznego podziału na naturę i kulturę. O postkonstruktywizmie i konstruktywizmie kulturowym

Tomasz Szymon Markiewka

Abstrakt

The aim of the article is to present how postconstructivism tries to overcome the dualistic distinction between nature and culture (and why this is so important issue). In order to do this, the author of the text compares postconstructivism with cultural constructivism (and its way of dealing with above-mentioned dualism). The former is represented by Bruno Latour, the latter is represented by Richard Rorty. Cultural constructivists want to weaken the nature/culture distinction by persuade us that every object of our knowledge is a cultural object and one should never use nature as an argument. Postconstructivists say that we should stop using both the notion of nature and the notion of culture in our debates.

Słowa kluczowe: anti-dualism, Bruno Latour, dualism, cultural constructivism, postconstructivism, Richard Rorty
References

Abriszewski K., Notes towards Uniting Actor-Network Theory and Josef Mitterer’s Non-dualizing Philosophy, “Constructovist Founditions 2008, vol. 3, nr 3.

Abriszewski K., Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Universitas, Kraków 2008.

Abriszewski K., Wszystko otwarte na nowo: teoria aktora-sieci i filozofia natury, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

Bakke M., Posthumanizm: człowiek w świecie większym niż ludzki, w: J. Sokolski (red.), Człowiek wobec natury – humanizm wobec nauk przyrodniczych, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.

Bińczyk E., Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.

Derrida J., Pozycje, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo FA-art, Katowice 2007.

Derra A., The Non-dualizing Way of Speaking and the Female Subjectivity Problem, “Constructovist Founditions 2008, vol. 3, nr 3.

Domańska E., O nowej humanistyce (z Ewą Domańską rozmawia Katarzyna Więckowska), „Litteriana Copernicana” 2011, nr 2.

Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa (red.), Colloquia Humaniorum, Olsztyn 2008.

Markiewka T.S., Bruno Latour i „koniec” postmodernizmu, „Diametros” 2012, nr 33.

Latour B., An Attempt at a „Compositionist Manifesto”, “New Literary History”2010, nr 3.

Latour B., Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką, przeł. K. Abriszewski et. Al., Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

Latour B., Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, przeł. M. Gdula, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.

Latour B., Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji, przeł. A. Czarnacka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.

Latour B., Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do Teorii Aktora-Sieci, przeł. Derra A., Abriszewski K., wstęp K. Abriszewski, Universitas, Kraków 2010.

Rorty R., A World Without Substances or Essences, w: R. Rorty, Philosophy and Social Hope, Penguin Books, New York 1999.

Rorty R., Nauka jako solidarność, w: R. Rorty, Obiektywność, relatywizm i prawda, przeł. J. Margański, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.

Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W. J. Popowski, W.A.B, Warszawa 2009.

Rorty R., Response to Jacques Bouveresse, w: R. Brandom (red.), Rorty and His Critics, Blackwell Publishing, Oxford 2000.

Szahaj A., Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.