Przegląd Kulturoznawczy,2013, Numer 2 (16)

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Rok wydania: 2013

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Świat bez substancji i esencji, tłum. J. Grygieńć (fragm. książki „Filozofia a nadzieja na lepsze społeczeństwo”)

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 2 (16) , s. 125–141
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20843860PK.13.012.1277

„Wszyscy dziś jesteśmy postmodernistami”. Rozmowa z profesorem Andrzejem Szahajem

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 2 (16) , s. 142–147
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20843860PK.13.013.1278

Myśleć globalnie, badać lokalnie. Tyrania chwili, przemoc strukturalna a nowoczesny system-świat

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 2 (16) , s. 148–166
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20843860PK.13.014.1279

O pragmatycznych aspektach efektywności w nauce

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 2 (16) , s. 167–177
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20843860PK.13.015.1280

Omówienia, recenzje, rozbiory

Wymykający się obraz. Recenzja książki Piotra Zawojskiego Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 2 (16) , s. 178–183
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20843860PK.13.016.1281

Perypetie teorii i praktyk dialogowych w wielokulturowym świecie. Recenzja książki Urszuli Kusio, Dialog w komunikacji międzykulturowej. Ideały a rzeczywistość

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 2 (16) , s. 184–190
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20843860PK.13.017.1282