Wymykający się obraz. Recenzja książki Piotra Zawojskiego Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów

Radosław Bomba

Abstrakt

Wymykający się obraz. Recenzja książki Piotra Zawojskiego Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.