Nowe laboratorium kultury

Eugeniusz Wilk

Abstrakt

Kwestie wzajemnych relacji oraz powiązania i oddziaływania na siebie sfer technologii i kultury stają się coraz istotniejszym przedmiotem refl eksji kulturoznawców i medioznawców. Śledząc polskie publikacje z tej dziedziny z ostatnich lat, wypada zauważyć, że problematyka ta jest omawiana wielostronnie i w gruncie rzeczy odzwierciedla główne dylematy i pytania badawcze, istotne dla tak właśnie zarysowanej problematyki. Z pewnością jedną z bardziej wartościowych inicjatyw badawczych, które pojawiły się w Polsce w tym obszarze, jest Interdyscyplinarne Centrum Badawcze HAT (Humanities/Art/Technology) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Centrum zostało powołane w 2011 roku, a głównym jego celem – jak czytamy w deklaracji programowej HAT – „jest prowadzenie i inicjowanie nowatorskich projektów, które realizują ideę synergicznej współpracy pomiędzy specjalistami różnych dziedzin z zakresu nauki, technologii i sztuki”.

References

Dixon S., Digital Performance. A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation, Cambridge - Massachussets 2007.

Jelewska A., Sensorium. Eseje o sztuce i technologii, Poznań 2012.

Massumi B., Parables for the Virtual. Movement, Affect, Sensation (Post-Contemporary Interventions), Durham – London 2002.

Sztuka antropotechniczna. Wywiad z Agnieszką Jelewską przeprowadzony przez Monikę Włudzik i Witolda Wachowskiego, „Avant” 2013, vol. IV, nr 2.

Zawojski P., Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki I technologii, Warszawa 2010.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.