Przegląd Kulturoznawczy,2013, Numer 4 (18)

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Rok wydania: 2013

W kręgu idei

Sortuj według

Documenting the City: A Construction of Urban Memory

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 4 (18) , s. 259–273
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.027.2079

Pejzaże kultury

Visualizing the City in Central European Literature of the Twentieth Century

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 4 (18) , s. 274–286
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.028.2080

Pogranicza i transgresje

Images of the City in the Making: Participatory Mapping, Dynamic Data Processing and Collective Knowledge

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 4 (18) , s. 287–300
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.029.2081

Crowdfunding and Crowdsourcing: New Challenges for the Visual Documentation of City Cultures

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 4 (18) , s. 301–310
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.030.2082

Prowokacja kulturowa jako forma komunikacji

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 4 (18) , s. 311–321
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.031.2083

Omówienia i rozbiory

Malowanie kamerą

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 4 (18) , s. 322–329
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20843860PK.13.032.2084

Wędrujące pojęcia i studia kultury

Przegląd Kulturoznawczy, 2013, Numer 4 (18) , s. 330–335
Data publikacji online: 2014
DOI 0.4467/20843860PK.13.033.2085