Nabór zgłoszeń na koncepcję numeru Przeglądu Kulturoznawczego

Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego” ogłasza nabór zgłoszeń na blok tematyczny numeru czasopisma!

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przesłania opisu bloku numeru tematycznego, który mógłby ukazać się w „Przeglądzie Kulturoznawczym”.

Numer może być przewidziany w całości jako polsko lub anglojęzyczny, ale mogą się w nim także pojawić teksty zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Preferujemy tematykę związaną z problematyką kulturoznawczą (w ujęciu antropologicznym, filozoficznym, medioznawczym, etc.). Interesują nas innowacyjne, świeże podejścia do analizowanych zagadnień, tematy rzadko lub nigdy nie podejmowane na polskim gruncie oraz ciekawe reinterpretacje i rekontekstualizacje problemów zapomnianych czy opracowanych pobieżnie, a znaczących dla współczesnej humanistyki.

Nie określamy wymaganej liczby afiliacji autorów.

Nie określamy także liczby wybranych koncepcji – będzie to zależało od jakości zgłoszeń, które zostaną poddane przez redakcję ocenie merytorycznej.

Z Redaktorami wybranych koncepcji ustalimy indywidualnie zasady współpracy i przewidywany termin wydania numeru (uwzględniamy w tym względzie dwa ostatnie/pozostałe kwartały 2019 roku i 2020 rok).

Wszystkie informacje o piśmie można znaleźć w innych zakładkach na stronie wydawnictwa WUJ lub na naszej angielskiej stronie internetowej: https://culturalstudiesreview.eu/ .

Zgłoszenie koncepcji wymaga przesłania WYPEŁNIONEGO FURMULARZA (załącznik poniżej) na adres redakcji: przegląd.kulturoznawczy@uj.edu.pl do 30 czerwca 2019 roku.

Wyniki naboru ogłosimy do 7 lipca 2019 roku. 

Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego”

Formularz w naborze zgłoszeń