Kontakt

WYDAWCA
Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przegląd Kulturoznawczy
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
ul. Prof. S. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

przeglad.kulturoznawczy@uj.edu.pl