Recenzenci

2021

dr hab. Paweł Krzyworzeka, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego)

dr hab. Tomasz Ochinowski, prof. ucz (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Monika Bakke, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. dr hab. Jan Kreft (Politechnika Gdańska)

Michal Zawadzki, associate professor UU (Uppsala University)

dr hab. Paweł Tański, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Paweł Frelik, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Anna Kacperczyk, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

prof. Barbara Czarniawska (University of Gothenburg)

dr hab. Małgorzata Praczyk, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Marta Smolińska, prof. UAP (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

dr hab. Ewa Wójtowicz, prof. UAP (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

prof. dr hab. Anna Markowska (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Iwona Luba, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Katarzyna Majbroda, prof. Uniwersytetu (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Jacek Schindler (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Kinga Czerwińska, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Jolanta Rzeźnicka-Krupa, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Marcin Wlazło, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. prof. UP Agnieszka Walecka-Rynduch (Uniwersytet Pedagogiczny)

dr hab. Gabriela Świtek, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Zbigniew Białas (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand

dr hab. Grzegorz Trębicki prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

prof. dr hab. Maciej Ząbek (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Adam Mazurkiewicz prof. ucz. (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Maciej Wróblewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Ewa Kalinowska (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Adam Regiewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy)

dr hab. Beata Borowska-Beszta prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Dorota Folga Januszewska, prof. ucz. (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

dr hab. Piotr Majewski, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Agnieszka Jelewska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Eugeniusz Wilk, profesor emeritus UJ

dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Paweł Tański, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Piotr Schollenberger (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Mateusz Salwa (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Kamila Żyto (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Urszula Żegleń (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Marek Rembierz, prof. ucz. (Uniwersytet Śląski)

prof. dr hab. Michał Ostrowicki (Sidey Myoo) (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Leszek Sosnowski (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Magdalena Kamińska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

2020

Anne Sofia Karhio, National University of Ireland, Gallway

Morten Søndergaard, Aalborg University

Serge Bouchardon, University of Technology of Compiegne, Sorbonne University

Urszula Pawlicka, Aalto University

Daniela Cortez Maduro, University of Coimbra

Jaakko Suominen, University of Turku

Anastasia Salter, University of Central Florida

prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, Uniwersytet Śląski

dr hab. Piotr Zawojski, Uniwersytet Śląski

dr hab. Barbara Kita, Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Ewa Szczęsna, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Magdalena Kamińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Mirosław Filiciak, Uniwersytet SWPS

dr hab. Marcin Składanek, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Ewa Wójtowicz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

dr hab. Dariusz Brzostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW, Dolnośląska Szkoła Wyższa

dr hab. Blanka Brzozowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Elżbieta Rybicka prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Włodzimierz Karol Pessel, Uniwersytet Warszawski

prof. zw. dr hab. Ewa Rewers, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Waldemar Kuligowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

śp. prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. UAM dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Adam Dziadek, Uniwersytet Śląski

dr hab. Paweł Tański, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Barbara Kita, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

dr hab. Kamila Żyto, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Igor Piotrowski, Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof. UP Sławomir Kapralski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Ilona Copik, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

dr hab. prof. UP Patrycja Włodek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Alicja Kisielewska, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Paweł Frelik prof. ucz., Uniwersytet Warszawski

Associate Professor, Elizabeth Anne Swanstrom (Lisa), The University of Utah

dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Nina Pawlak, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Adam Dobaczewski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Krzysztof Abriszewski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Marianna Michałowska, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Maria Popczyk, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Maciej Ożóg, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

 

2019

dr hab. Monika Bakke, prof. UAM - Uniwersytet Adama Mickiewicza

prof. Kathi Inman Berens - Portland State University, Stany Zjednoczone

dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Piotr Celiński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Agnieszka Jelewska, prof. UAM - Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr Anne Karhio - National University of Ireland, Galway, Irlandia

prof. dr hab. Marek Krajewski - Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr hab. Grażyna Kubica-Heller, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Aleksandra Kunce - Uniwersytet Śląski

dr hab. Marianna Michałowska, prof. UAM - Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Rafał Nahirny - Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Adam Nobis, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski

prof. Bert Olivier - University of the Free State, Południowa Afryka

dr hab. Małgorzata Praczyk, prof. UAM - Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski

prof. Izabela Skórzyńska - Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW - Dolnośląska Szkoła Wyższa

dr hab. Piotr Zawojski, prof. UŚ - Uniwersytet Śląski

dr hab. Kamila Żyto - Uniwersytet Łódzki

 

2018

dr hab. Jan Stasieńko, Dolnośląska Szkoła Wyższa

prof. Anne Karhio, University of Bergen, Ireland

prof. Lisa Swanstrom, University of Utah, USA

dr hab. Andrzej W. Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Dariusz Brzostek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Łukasz Gacek, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Agnieszka Jelewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Ewa Wójtowicz, Akademia Muzyczna w Krakowie

dr Marta Kosińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Rafał Borysławski, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Wit Pietrzak, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr Christa-Maria Lerm Hayes, University of Amsterdam, Holland

Dr hab. Sławomir Masłoń, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Tomasz Sikora, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr Michael McAteer,  Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Hungary

Dr hab. Bożena Kucała, Uniwersytet Jagielloński

 

2016

Prof. dr hab. Stanisław Buryła, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska

Prof. dr hab. Katarzyna Pachniak, Uniwersytet Warszawski, Polska

Prof. dr hab. Izabela Kończak, Uniwersytet Łódzki, Polska

Dr hab. Marzanna Kuczyńska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

Dr hab. Grażyna Lasoń-Kochańska, prof. AP, Akademia Pomorska, Polska

Dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Polska

Dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Dr hab. Cezary Galewicz, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny, Polska

Dr hab. Krzysztof Abriszewski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Polska

Dr hab. Aleksandra Derra, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Polska

Dr hab. Barbara Kita, Uniwersytet Śląski, Polska

Dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska

Dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska

Dr hab. Paweł Frelik, prof. UMCS, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Dr Maciej Klimiuk, Heidelberg University/Okan University, Istanbul

Prof. Olteanu Antoaneta, Bucharest University, Romania

Dr Gabija Surdokaine-Vitiene, Lithhuanian Culture Research Institute, Lithuania

Michel Maslowski – Universite Paris-Sorbonne, Paryż, Francja

Ewa Mazierska – University of Central Lancasire, Wielka Brytania

Agata Bielik-Robson – University of Nottingham, Wielka Brytania

Elżbieta Ostrowska – University of Alberta, Edmonton, Kanada

Nick Monfort - Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA

 

2015

Agata Bielik-Robson – University of Nottingham, Wielka Brytania

Waldemar Kuligowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Tomasz Majewski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Michel Maslowski – Universite Paris-Sorbonne, Paryż, Francja

Ewa Mazierska – University of Central Lancasire, Wielka Brytania

Elżbieta Ostrowska – University of Alberta, Edmonton, Kanada

Zbigniew Pasek – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska

Leszek Pułka – Uniwersytet Wrocławski, Polska

Małgorzata Radkiewicz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Piotr Sitarski – Uniwersytet Łódzki, Polska

Piotr Zawojski – Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

Nick Monfort - Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA

Monika Bakke - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

Mirosław Filiciak - Uniwersytet SWPS, Warszawa, Polska

Ryszard Nycz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Wojciech Dudzik - Uniwersytet Warszawski, Polska