Rada naukowa

Agata Bielik-Robson (University of Nottingham, Wielka Brytania)
Wojciech Burszta (SWPS Warszawa) – przewodniczący
Leszek Kolankiewicz (Uniwesytet Warszawski, Polska)
Wacław M. Osadnik (University of Alberta, Kanada)
Joanna Zylinska (Goldsmiths, University of London, Wielka Brytania)