Rada naukowa

Agata Bielik-Robson (University of Nottingham, Wielka Brytania)

†  Wojciech Burszta (SWPS Warszawa, Polska) 

Leszek Kolankiewicz (Uniwesytet Warszawski, Polska)

Wacław M. Osadnik (University of Alberta, Kanada)

Joanna Zylinska (Goldsmiths, University of London, Wielka Brytania)