Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny
Eugeniusz Wilk
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Zastępca redaktora naczelnego
Anna Nacher
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Sekretarz redakcji
Ewelina Twardoch-Raś

Grzegorz Godlewski
Anna Gomóła
Ryszard W. Kluszczyński
Adam Nobis
Ewa Rewers
Magdalena Zdrodowska
 

Współpracownicy
Michał Gulik
Justyna Janik
Filip Jankowski


Redaktor językowy
Mirosław Ruszkiewicz