Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny
Anna Nacher
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Zastępca redaktora naczelnego
Ewelina Twardoch-Raś
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Sekretarz redakcji
Justyna Janik

Grzegorz Godlewski
Anna Gomóła
Ryszard W. Kluszczyński
Adam Nobis
Ewa Rewers
Eugeniusz Wilk
Magdalena Zdrodowska

Współpracownicy
Michał Gulik
Filip Jankowski


Redaktor językowy
Mirosław Ruszkiewicz