Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.
 
Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego” przyjmuje  teksty w trybie ciągłym.
 
Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji w dwóch formatach:
 
1. Artykuły o charakterze problemowym (zawierające wyraźnie wyartykułowany problem badawczy i proponujące jego rozwinięcie). Artykuły mogą mieć charakter teoretyczny, mogą także być rezultatem badań empirycznych. Objętość: do 40 000 znaków.
 
2. Krótsze teksty mające charakter omówień, recenzji, relacji z konferencji lub innych wydarzeń naukowych i artystycznych. Objętość: do 20 000 znaków.
 
Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.
 
Przysyłane teksty powinny spełniać warunki określone przez redakcję (patrz zakładka: „Dla autorów”).
 
Proces akceptacji do druku ma charakter dwustopniowy (wewnętrzna procedura redakcyjna określająca, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma oraz recenzje zewnętrzne). W zależności od stopnia zaawansowania prac redakcyjnych nad aktualnymi numerami cały proces może trwać od 8 do 12 tygodni.
 
Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres mailowy redakcji:
 
Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Introduction: Technology between Empowerment and Exclusion

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 323-327
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.023.16612

W kręgu idei

Puppets, Jesters, Memes, and Benevolence Porn: The Spectacle of Access

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 329-344
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.024.16613

Power in Deaf Pedagogy and Curriculum Design: Multimodality in the Digital Environments of Deaf Education (DE2)

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 345-381
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.025.16614

Feeding the Algorithm? Strategies of Technosensation in Artistic Project Based on Bio-Parametrisation’s Techniques

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 382-403
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.026.16615

Finding a Dead Dove in the Refrigerator. The Anti-Shippers’ Call for Exclusion of Sensitive Content as a Means of Establishing Position in the Field of Fan Production

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 404-420
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.027.16616

Writing of Light or Writing of Shade? Jacques Derrida on Photography

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 421-444
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.028.16617

Pejzaże kultury

Trash Streaming: Characteristics and Methodological Guidelines

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 445-458
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.029.16618

From Braille Code to Smart Book Readers: Technology as a Tool for Reading Emancipation of the Visually Impaired Persons

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 459-475
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.030.16619

Disability and (Dis)empowering Technologies: The Case of Blind Translators

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 476-491
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.031.16620

Liberackość książek dla dzieci

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 492-509
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.032.16621

Omówienia i rozbiory

Od instytucji krytycznej do sojuszniczej

Przegląd Kulturoznawczy, 2022, Numer 3 (53) Technology between empowerment and exclusion, s. 510-519
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843860PK.22.033.16622