Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.
 
Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego” przyjmuje  teksty w trybie ciągłym.
 
Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji w dwóch formatach:
 
1. Artykuły o charakterze problemowym (zawierające wyraźnie wyartykułowany problem badawczy i proponujące jego rozwinięcie). Artykuły mogą mieć charakter teoretyczny, mogą także być rezultatem badań empirycznych. Objętość: do 40 000 znaków.
 
2. Krótsze teksty mające charakter omówień, recenzji, relacji z konferencji lub innych wydarzeń naukowych i artystycznych. Objętość: do 20 000 znaków.
 
Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.
 
Przysyłane teksty powinny spełniać warunki określone przez redakcję (patrz zakładka: „Dla autorów”).
 
Proces akceptacji do druku ma charakter dwustopniowy (wewnętrzna procedura redakcyjna określająca, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma oraz recenzje zewnętrzne). W zależności od stopnia zaawansowania prac redakcyjnych nad aktualnymi numerami cały proces może trwać od 8 do 12 tygodni.
 
Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres mailowy redakcji:
 
Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47)

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Opublikowano online: marzec 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zarządzanie nie tylko ludzkie? Formy i formuły odpowiedzi na antropocen

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47), s. VII-XVIII
Data publikacji online: 17 marca 2021

W kręgu idei

Zarządzanie posthumanistyczne

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47), s. 1–25
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.001.13455

Zarządzanie w antropocenie, czyli co w czym i co z tego. Analiza literatury dotyczącej splotu zjawisk

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47), s. 26–42
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.002.13456

(Post)humanistyka antropocentrycznego exodusu – w stronę roślinnego socjetas

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47), s. 43–60
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.003.13457

Learning to Cooperate: Implications for Humanistic Management

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47), s. 61–78
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.004.13458

Ecology and Science Fiction. Managing Imagination in the Age of the Anthropocene

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47), s. 79–97
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.005.13459

Pejzaże kultury

Sztuka wobec antropocenu – wybrane strategie artystyczne

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47), s. 98–114
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.006.13460

Modele publikacyjne w nauce o kulturze

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47), s. 115–135
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.007.13461

Niepełnosprawczość. Antropocen i modernistyczne sny

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47), s. 136–149
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.008.13462

Crip Appetites: American Gastrodystopias in the Graphic Series Chew

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47), s. 150–165
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.009.13463

Omówienia i rozbiory

Nowe zarządzanie pieniądzem w epoce antropocenu. Ekologia człowieka Alfa Hornborga

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47), s. 166–175
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.010.13464

Social Innovation and Deep Institutional Innovation for Sustainability and Human Development

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47), s. 176–192
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.011.13465

Bezinteresowna ciekawość. Recenzja książki Anny Zeidler-Janiszewskiej Bezinteresowna ciekawość… Humanistyka, kultura, sztuka

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47), s. 193–211
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.012.13466

Crippowanie i demontowanie. Wokół antologii Disability and Dissensus: Strategies of Disability Representation and Inclusion in Contemporary Culture

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47), s. 202–211
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.013.13467

Pożegnanie prof. dr. hab. Wojciecha Józefa Burszty

Antropologiczne wędrówki po kulturze Wojciecha J. Burszty

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47), s. 212–222
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.014.13468