Przegląd Kulturoznawczy

Redaktorka naczelna: Anna Nacher
Zastępczyni redaktorki naczelnej: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarka redakcji: Justyna Janik
Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.
 
Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego” przyjmuje  teksty w trybie ciągłym.
 
Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji w dwóch formatach:
 
1. Artykuły o charakterze problemowym (zawierające wyraźnie wyartykułowany problem badawczy i proponujące jego rozwinięcie). Artykuły mogą mieć charakter teoretyczny, mogą także być rezultatem badań empirycznych. Objętość: do 40 000 znaków.
 
2. Krótsze teksty mające charakter omówień, recenzji, relacji z konferencji lub innych wydarzeń naukowych i artystycznych. Objętość: do 20 000 znaków.
 
Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.
 
Przysyłane teksty powinny spełniać warunki określone przez redakcję (patrz zakładka: „Dla autorów”).
 
Proces akceptacji do druku ma charakter dwustopniowy (wewnętrzna procedura redakcyjna określająca, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma oraz recenzje zewnętrzne). W zależności od stopnia zaawansowania prac redakcyjnych nad aktualnymi numerami cały proces może trwać od 8 do 12 tygodni.
 
Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres mailowy redakcji:
 
Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej

Redaktorka naczelna: Anna Nacher
Zastępczyni redaktorki naczelnej: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarka redakcji: Justyna Janik
Opublikowano online: październik 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. O kulturowych wymiarach muzyki popularnej

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, s. 255-259
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.018.18576

W kręgu idei

Perspektywy muzycznej semiotyki metalu ‒ w stronę interpretacji muzematycznej

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, s. 261-278
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.019.18577

„Rise, Rebel, Resist”. Artystyczne manifestacje grupy Otep

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, s. 279-292
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.020.18578

Covery – manifesty. Muzyczne strategie przezwyciężania kulturowej opresji

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, s. 293-307
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.021.18579

Pojawienie się bluesa w Polsce. Przypadek inwersji w ewolucji gatunku muzycznego

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, s. 308-324
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.022.18580

Pejzaże kultury

Nie tylko folkowa osobność Berta Janscha

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, s. 325-335
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.023.18581

The Resurrectionist duetu Pet Shop Boys: transgresje i queerowe spojrzenie w przeszłość

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, s. 336-355
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.024.18582

Muzyczność w Innych ludziach Doroty Masłowskiej

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, s. 356-374
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.025.18583

Uwolnić „soul”, wracając do Memphis

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, s. 375-394
Data publikacji online: październik 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.026.18584

OMÓWIENIA I ROZBIORY

Krytycznie, w stronę przyszłości – nowy paradygmat dziedzictwa. Monika Stobiecka (red.), Krytyczne studia nad dziedzictwem. Pojęcia, metody, teorie i perspektywy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2023, ss. 419.

Przegląd Kulturoznawczy, 2023, Numer 3 (57) Muzyczne transgresje, inwersje, brikolaże. Kulturowe warianty muzyki popularnej, s. 395-405
Data publikacji online: 13 października 2023
DOI 10.4467/20843860PK.23.027.18585