Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.
 
Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego” przyjmuje  teksty w trybie ciągłym.
 
Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji w dwóch formatach:
 
1. Artykuły o charakterze problemowym (zawierające wyraźnie wyartykułowany problem badawczy i proponujące jego rozwinięcie). Artykuły mogą mieć charakter teoretyczny, mogą także być rezultatem badań empirycznych. Objętość: do 40 000 znaków.
 
2. Krótsze teksty mające charakter omówień, recenzji, relacji z konferencji lub innych wydarzeń naukowych i artystycznych. Objętość: do 20 000 znaków.
 
Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.
 
Przysyłane teksty powinny spełniać warunki określone przez redakcję (patrz zakładka: „Dla autorów”).
 
Proces akceptacji do druku ma charakter dwustopniowy (wewnętrzna procedura redakcyjna określająca, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma oraz recenzje zewnętrzne). W zależności od stopnia zaawansowania prac redakcyjnych nad aktualnymi numerami cały proces może trwać od 8 do 12 tygodni.
 
Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres mailowy redakcji:
 
Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Opublikowano online: marzec 2022

W kręgu idei

Sortuj według

Bernie Krause i jego dźwiękowe archiwa. Między dziką naturą a ucieleśnioną relacją

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”,
Data publikacji online: marzec 2022

Homoseksualna katastrofa wsteczna: Mężczyźni z różowym trójkątem i Cholernie mocna miłość

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”,
Data publikacji online: marzec 2022

Filozoficzny spór globalizmu z lokalnością: rozwój nowoczesnych technologii w Chinach według Yuka Huia

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”,
Data publikacji online: marzec 2022

Pejzaże kultury

Prawda ekranu. O praktyce screenshotowania

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”,
Data publikacji online: marzec 2022

Czy psychobiografia musi być redukcjonistyczna? Lucy in the mind of Lennonjako przykład pomostu pomiędzy naukami humanistycznymi i psychologią.

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”,
Data publikacji online: marzec 2022

Piosenki – „poezja oralna cywilizacji przemysłowej”

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”,
Data publikacji online: marzec 2022

Stefan Morawski in statu nascendi - w 100. rocznicę urodzin Profesora

Axiology in Stefan Morawski's aesthetics, several critical doubts

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”,
Data publikacji online: marzec 2022

Przemiany estetyki 

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”,
Data publikacji online: marzec 2022

Omówienia i rozbiory

Biometria w sztuce nowych mediów

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”,
Data publikacji online: marzec 2022

Czy to już koniec krytyki? Wstęp do metakrytyki Mieczysława Porębskiego

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”,
Data publikacji online: marzec 2022

Awangardowe muzeum w XXI wieku [A. Pindera, J. Suchan, Wstęp, w: Awangardowe muzeum, red. A. Pindera, J. Suchan, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2020]

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 1 (51) „Kulturowe praktyki współczesności ”,
Data publikacji online: marzec 2022