Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.

Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego” przyjmuje  teksty w trybie ciągłym.

Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji w dwóch formatach:

1. Artykuły o charakterze problemowym (zawierające wyraźnie wyartykułowany problem badawczy i proponujące jego rozwinięcie). Artykuły mogą mieć charakter teoretyczny, mogą także być rezultatem badań empirycznych. Objętość: do 40 000 znaków.

2. Krótsze teksty mające charakter omówień, recenzji, relacji z konferencji lub innych wydarzeń naukowych i artystycznych. Objętość: do 20 000 znaków.

Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.

Przysyłane teksty powinny spełniać warunki określone przez redakcję (patrz zakładka: „Dla autorów”).

Proces akceptacji do druku ma charakter dwustopniowy (wewnętrzna procedura redakcyjna określająca, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma oraz recenzje zewnętrzne). W zależności od stopnia zaawansowania prac redakcyjnych nad aktualnymi numerami cały proces może trwać od 8 do 12 tygodni.

Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres mailowy redakcji:

przeglad.kulturoznawczy@uj.edu.pl

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47)

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Opublikowano online: marzec 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zarządzanie nie-tylko-ludzkie? Formy i formuły odpowiedzi na antropocen

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47),
Data publikacji online: 17 marca 2021

W kręgu idei

Zarządzanie posthumanistyczne

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47),
Data publikacji online: 17 marca 2021

Zarządzanie w antropocenie, czyli co w czym i co z tego? Analiza literatury dotyczącej splotu zjawisk

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47),
Data publikacji online: 17 marca 2021

(Post)humanistyka antropocentrycznego exodusu – w stronę roślinnego socjetas

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47),
Data publikacji online: 17 marca 2021

Learning to Cooperate: Implications for humanistic management

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47),
Data publikacji online: 17 marca 2021

Ecology and Science Fiction. Managing Imagination in the Age of the Anthropocene

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47),
Data publikacji online: 17 marca 2021

Pejzaże kultury

Sztuka wobec antropocenu – wybrane strategie artystyczne

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47),
Data publikacji online: 17 marca 2021

Modele publikacyjne w nauce o kulturze

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47),
Data publikacji online: 17 marca 2021

Niepełnosprawczość. Antropocen i modernistyczne sny

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47),
Data publikacji online: 17 marca 2021

Crip Appetites: American Gastrodystopias in the Graphic Series Chew

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47),
Data publikacji online: 17 marca 2021

Omówienia i rozbiory

Pożegnanie prof. dr. hab. Wojciecha Józefa Burszty

Antropologiczne wędrówki po kulturze Wojciecha J. Burszty

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47),
Data publikacji online: 17 marca 2021