Przegląd Kulturoznawczy

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej – wydawane przez Komitet Nauk o Kulturze PAN i Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Zawiera zarówno artykuły z zakresu teorii i filozofii kultury, jak i teksty będące rezultatem badań empirycznych w zróżnicowanych obszarach kultury. „Przegląd Kulturoznawczy” kierowany jest nie tylko do akademickiego środowiska kulturoznawców, ale do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad kulturą.
 
Redakcja „Przeglądu Kulturoznawczego” przyjmuje  teksty w trybie ciągłym.
 
Zapraszamy do nadsyłania oryginalnych, wcześniej niepublikowanych propozycji w dwóch formatach:
 
1. Artykuły o charakterze problemowym (zawierające wyraźnie wyartykułowany problem badawczy i proponujące jego rozwinięcie). Artykuły mogą mieć charakter teoretyczny, mogą także być rezultatem badań empirycznych. Objętość: do 40 000 znaków.
 
2. Krótsze teksty mające charakter omówień, recenzji, relacji z konferencji lub innych wydarzeń naukowych i artystycznych. Objętość: do 20 000 znaków.
 
Redakcja przyjmuje teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.
 
Przysyłane teksty powinny spełniać warunki określone przez redakcję (patrz zakładka: „Dla autorów”).
 
Proces akceptacji do druku ma charakter dwustopniowy (wewnętrzna procedura redakcyjna określająca, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma oraz recenzje zewnętrzne). W zależności od stopnia zaawansowania prac redakcyjnych nad aktualnymi numerami cały proces może trwać od 8 do 12 tygodni.
 
Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres mailowy redakcji:
 
Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 288/WCN/2019/1 z dnia 30.05.2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.
ISSN 1895-975X
e-ISSN 2084-3860
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Komitet Nauk o Kulturze PAN, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana
kwartalnie w internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”

Redaktor naczelny: Anna Nacher
Zastępca redaktora naczelnego: Ewelina Twardoch-Raś
Sekretarz redakcji: Justyna Janik
Opublikowano online: marzec 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp: błękitna humanistyka: kultura, sztuka i wspólnota

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Kulturowe archiwum błękitnej humanistyki 2020

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

W kręgu idei

(Pod)wodne słuchanie i dryfująca antropologia hydrodźwięku

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Whales, Water, and Disability. Towards a Blue Cultural Disability Studies

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

An Anthropological Perspective. A Particular Case

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Hydro-sztuka w Polsce z perspektywy błękitnej humanistyki jako tratwy ratunkowej wobec katastrofy ekologicznej

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Myśleć przez morze. Sztrandowanie i inne metafory, w poszukiwaniu poznawczych alternatyw

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Pejzaże kultury

Projekt nauki wspólnotowej: społeczne monitorowanie skutków katastrofy ekologicznej Deepwater Horizon

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Understanding with Water: Hydro-art in Osieki (1973)

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Will the Future Be Aquatic? Underwater Cartography, Verticality and Leonardo’s Submarine by Hito Steyerl

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Kapuściński non-fiction jako biografia polityczna. Lewicowość Kapuścińskiego w kontekście paraliżu dyskursu o PRL

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Telewizja w sieci nowych mediów

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Omówienia i rozbiory

System, technologia i wernakularne innowacje. (P. Sitarski Piotr, M. B. Garda, K. Jajko, Nowe media w PRL, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 242).

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Scenariusz błądzenia. O peryferiach i praktykowaniu eklektyzmu (A. Woźny, Scenariusze kultury w mediach i medycynie narracyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2020)

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Kreowanie konkurencyjnych pamięci migracyjnych (Patrycja Trzeszczyńska, Diaspora – Pamięć – Miejsca. Ukraińcy z Polski z lat 80. XX wieku w Kanadzie. Studium etnograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, ss. 346.)

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Revealing the Hydrocene: Reflections on Watery Research

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Języki Wody – dialog

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 2 (48) „Niebieska Humanistyka”,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021