Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe Wydziału Polonistyki UJ, poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

"Przekładaniec" finansowany jest ze środków Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Przekładaniec" znajduje się w bazach danych European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz Scopus.

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy.

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Krytyka przekładu i okolice

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 7-13
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.015.14326

Krytyka przekładu literackiego jako dialog. Model hermeneutyczny

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 14-39
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.016.14327

Eksplorowanie ruchomych piasków. Krytyka przekładu i krytyka literacka wobec petryfikacji współczesnej literatury światowej

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 40-63
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.017.14328

Retranslacja jako krytyka przekładu, czyli Benito Cereno ponowiony

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 64-91
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.018.14329

Scalanie uniwersum. Krytyka translatorska pośród kontekstów recepcji przekładowej poezji H.P. Lovecrafta w Polsce

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 92-115
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.019.14330

Zemsta Trygława i Swaroga? Krytyka fanowska angielskiego tłumaczenia komiksu Kajko i Kokosz

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 116-143
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.020.14331

Krytyka przekładu w cyberprzestrzeni – nowe szanse i wyzwania (na przykładzie tłumaczeń Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa)

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 144-159
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.021.14332

Ostępy języka. Modernistyczna proza Djuny Barnes w polskim tłumaczeniu

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 160-179
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.022.14333

Lektury

Historia strukturalna, czyli długie trwanie przekładu artystycznego

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 183-199
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.023.14334

O polskim przekładzie Prawie to samo. O doświadczeniu przekładu Umberta Eco

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 200-212
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.024.14335

W sieci komunikacji miejskiej: Miasta w przekładzie. Skrzyżowania języka i pamięci Sherry Simon

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 213-219
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.025.14336