Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe Wydziału Polonistyki UJ, poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

"Przekładaniec" finansowany jest ze środków Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Przekładaniec” znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy.

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 39 - Przekład i pamięć 2

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Opublikowano online: grudzień 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Czy ożyją te kości?

Przekładaniec, 39 - Przekład i pamięć 2, s. 7-21
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/16891864PC.19.009.11683

Translacja i pamięć jako metafory kulturowe. Analogie, punkty styczne, interakcje

Przekładaniec, 39 - Przekład i pamięć 2, s. 22-50
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/16891864PC.19.010.11684

Przekład literacki jako medium podróży pamięci

Przekładaniec, 39 - Przekład i pamięć 2, s. 51-73
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/16891864PC.19.011.11685

Niepokorne świadectwo Zagłady a dyscypliny pamięci – Oskarżona: Wiera Gran Agaty Tuszyńskiej w wersji oryginalnej i eksportowej

Przekładaniec, 39 - Przekład i pamięć 2, s. 74-108
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/16891864PC.19.012.11686

Pamięć o tłumaczu. Sylwetki tłumaczy literatury w nekrologach i wspomnieniach pośmiertnych 

Przekładaniec, 39 - Przekład i pamięć 2, s. 109-130
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/16891864PC.19.013.11687

Varia

Autoprzekład jako widmowa opowieść: Oko Vladimira Nabokova

Przekładaniec, 39 - Przekład i pamięć 2, s. 131-161
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/16891864PC.19.014.11688

A co, jeśli przeszłość powróci? Tłumaczenie dawnych tekstów dla teatru jako performowanie resztek

Przekładaniec, 39 - Przekład i pamięć 2, s. 162-183
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/16891864PC.19.015.11689

Lektury

Kameralistyka. O Apologii kobiecego ducha Anity Kłos

Przekładaniec, 39 - Przekład i pamięć 2, s. 187-194
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/16891864PC.19.016.11690