Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Paulina Kwaśniewska-Urban

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe Wydziału Polonistyki UJ, poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

"Przekładaniec" finansowany jest ze środków Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Przekładaniec" znajduje się w bazach danych European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz Scopus.

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy.

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 2022, 44

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Paulina Kwaśniewska-Urban
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

„Zadanie tłumacza” w dobie antropocenu. Dzisiejsza rola przekładu w świetle ekopoetyki i realizmu spekulatywnego

Przekładaniec, 2022, 44, s. 7-38
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/16891864PC.22.001.16507

Barthes w Japonii, poststrukturalizm w Polsce. Uwagi o przekładzie Imperium znaków

Przekładaniec, 2022, 44, s. 39-62
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/16891864PC.22.002.16508

Odżytek – zapoznany termin polskich nauk o kulturze

Przekładaniec, 2022, 44, s. 63-88
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/16891864PC.22.003.16509

Krytyk przekładu myśli o obrazach (wybrane paralele poezji Leśmiana z malarstwem)

Przekładaniec, 2022, 44, s. 89-110
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/16891864PC.22.004.16510

Autor jako „własność” tłumacza? Frank O’Hara, Piotr Sommer i krytyka (przekładu)

Przekładaniec, 2022, 44, s. 111-128
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/16891864PC.22.005.16511

O przekładzie tekstów medialnych (prasowych) – krytycznie

Przekładaniec, 2022, 44, s. 129-153
Data publikacji online: 13 grudnia 2022
DOI 10.4467/16891864PC.22.006.16512

Inne

Petera (Piotra) Lachmanna życie w przestrzeni przekładu

Przekładaniec, 2022, 44, s. 157-170
Data publikacji online: 13 grudnia 2022
DOI 10.4467/16891864PC.22.007.16513