Przekładaniec A Journal of Translation Studies

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann

„Przekładaniec” to recenzowane czasopismo naukowe Wydziału Polonistyki UJ, poświęcone przekładowi jako zjawisku kulturowemu, gatunkowi literackiemu, formie komunikacji międzykulturowej oraz sztuki. Nasi autorzy reprezentują różnorodne obszary badawcze: teorię, historię i socjologię przekładu, antropologię, kulturoznawstwo, krytykę literacką, komparatystykę i historię literatury, filologię klasyczną i nowożytną oraz językoznawstwo. Numery pisma mają zasadniczo charakter monograficzny. Dział „Varia” obejmuje teksty spoza głównej tematyki poszczególnych numerów, a „Lektury” to omówienia najnowszych publikacji przekładoznawczych, zwłaszcza polskich. „Przekładaniec” ukazuje się w języku polskim, ale wychodzi poza obszar polskojęzyczny i jest otwarty na artykuły w innych językach. Wybrane numery pisma dostępne są w wersji anglojęzycznej w postaci elektronicznej.

"Przekładaniec" finansowany jest ze środków Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Przekładaniec” znajduje się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

W 2008 roku „Przekładaniec" otrzymał nagrodę „Literatury na Świecie” w dziedzinie translatologii, leksykografii i literaturoznawstwa.

Dostęp do anglojęzycznych tomów „Przekładańca” można uzyskać, klikając na ten link.
Nakład: wersja elektroniczna (pierwotna) – artykuły w formacie pdf (archiwum on-line); wersja papierowa (w języku polskim) – 300 egzemplarzy.

ISSN 1425-6851
e-ISSN 1689-1864
Punkty MNISW: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory

Redaktor numeru: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Opublikowano online: 11 grudnia 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Naturellement: Speech Variants of Holocaust Bystanders in Claude Lanzmann’s Shoah

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 7-25
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.009.11384

“Why don’t you tell them…” Unheard Voices in Claude Lanzmann’s Shoah

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 26–51
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.010.11385

Bystanders Speaking.The Language Identity of the People of Chełmno in Claude Lanzmann’s Shoah

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 52–72
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.011.11386

The Sequence Outside the Church in Claude Lanzmann’s Shoah: Some Comments from a Linguist

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 73–83
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.012.11387

Appendix: Transcript of the Sequence outside the Church in Claude Lanzmann’s Shoah

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 84-105
Data publikacji online: 11 grudnia 2019

Translatio and Memory as Cultural Metaphors. Analogies, Touch Points, and Interactions

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 106–134
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.013.11388

Literary Translation as a Medium of Travelling Memory

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 135–156
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.014.11389

It Gives You Shivers: Translating Polish Holocaust Testimony into Brazilian Portuguese

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 157–174
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.015.11390

The Cinematic Figure of an Interpreter in a Nazi Concentration Camp. The Case Study of  Marta Weiss in The Last Stage by Wanda Jakubowska

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 175–191
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.016.11391

A Misbehaved Testimony of the Shoah and the Disciplines of Memory: Vera Gran: The Accused by Agata Tuszyńska in the Original and in Translation

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 192–225
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.017.11392

Self-translation as a Ghost Story: Vladimir Nabokov’s The Eye

Przekładaniec, 2019 - Translation and Memory, s. 226–252
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/16891864ePC.19.018.11393