Przekładaniec,Numer 18-19 - Antiqua ac nova

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Agnieszka Romanowska
Rok wydania: 2008

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Tłumacz zdrajca. O niemożliwości przekładów z greckiej literatury klasycznej

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 8-21
Data publikacji online: 2008

Historyk starożytności a sztuka przekładu. Na marginesie tłumaczenia Żywotów sławnych mężów Plutarcha

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 22-40
Data publikacji online: 2009

Wyprawa po złote runo, czyli rzecz o przekładach eposu Argonautika Apolloniosa z Rod

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 41-54
Data publikacji online: 2008

„Muza na nierównych kołach”, czyli o przekładzie dystychu elegijnego w Ars amatoria Owidiusza

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 55-71
Data publikacji online: 2008

Fasti IV 417–620 w przekładzie Elżbiety Wesołowskiej

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 72-85
Data publikacji online: 2008

Czy te wersy mogą znudzić? O przekładzie Fasti Owidiusza

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 86-89
Data publikacji online: 2008

Wiersze w przekładzie Grzegorza Franczaka

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 90-103
Data publikacji online: 2008

Kilka uwag o poezji Katullusa w przekładzie Grzegorza Franczaka

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 104-113
Data publikacji online: 2008

Makama eufracka i Makama samarkandzka w przekładzie Marcina Michalskiego

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 114-129
Data publikacji online: 2008

Warstwa formalna średniowiecznej arabskiej prozy rymowanej w przekładzie, czyli Makamy al-Haririego po polsku

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 130-141
Data publikacji online: 2008

Wiersze w przekładzie Michała Bzinkowskiego

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 142-167
Data publikacji online: 2008

O poszukiwaniu i odnajdywaniu pustki. Wokół antycznych peregrynacji Jorgosa Seferisa

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 168-191
Data publikacji online: 2008

Zapomniany tłumacz Odysei Homerowej

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 192-197
Data publikacji online: 1 grudnia 2008

Konstantynowej Sobieskiej na pożegnanie z Żółkwią, czyli o przekładzie łacińskiej Oktawii

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 198-217
Data publikacji online: 1 grudnia 2008

Occulta sapientiae. O przekładzie Psalmu 51 przez Czesława Miłosza

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 218-232
Data publikacji online: 1 grudnia 2008

Rekonstrukcja pierwotnego przesłania – rzecz o żydowskich przekładach Nowego Testamentu

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 233-247
Data publikacji online: 2008

Kilka uwag o tłumaczeniu tekstu religijnego na marginesie przekładu Revelations of Divine Love Juliany z Norwich

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 248-255
Data publikacji online: 2008

Tłumaczenie Narodzin Grecji Oswyna Murraya

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 256-260
Data publikacji online: 1 grudnia 2008

Barbarzyńca w lapidarium

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 261-269
Data publikacji online: 2008

Ad fontes (Cyceron, św. Hieronim, Burgundiusz z Pizy, Leonardo Bruni, O poprawnym przekładaniu, Kęty 2006)

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 270-279
Data publikacji online: 2008

Historia przekładów literackich w języku angielskim (lata 1660–1790, III tom serii The Oxford History of Literary Translation in English)

Przekładaniec, Numer 18-19 - Antiqua ac nova, s. 280-285
Data publikacji online: 1 grudnia 2008