Audiodeskrypcja oczami niewidomych – wywiad z Tomaszem Strzymińskim

Agnieszka Szarkowska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.