Audiodeskryberem być – wywiad z Krzysztofem Szubzdą

Agnieszka Szarkowska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.