Bibliografia polskich prac na temat przekładu audiowizualnego

Monika Woźniak

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.