Przekładaniec,Numer 20 - O przekładzie audiowizualnym

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Agnieszka Romanowska
Rok wydania: 2009

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Przekładaniec, Numer 20 - O przekładzie audiowizualnym, s. 7
Data publikacji online: 2009

Przekład audiowizualny w Polsce – perspektywy i wyzwania

Przekładaniec, Numer 20 - O przekładzie audiowizualnym, s. 8-25
Data publikacji online: 2009

Co to jest tłumaczenie audiowizualne?

Przekładaniec, Numer 20 - O przekładzie audiowizualnym, s. 26-39
Data publikacji online: 2009

Przełamując bariery przekładu audiowizualnego: o tłumaczu telewizyjnym jako twórcy i tworzywie

Przekładaniec, Numer 20 - O przekładzie audiowizualnym, s. 40-49
Data publikacji online: 2009

Jak rozmawiać z kosmitami? Kilka uwag o tłumaczeniu lektorskim telewizyjnych fi lmów fantastyczno-naukowych (na przykładzie Star Trek)

Przekładaniec, Numer 20 - O przekładzie audiowizualnym, s. 50-88
Data publikacji online: 2009

Wersjonowanie i głos filmu w Kanadzie

Przekładaniec, Numer 20 - O przekładzie audiowizualnym, s. 89-105
Data publikacji online: 2009

Edukacyjne znaczenie napisów w tekście audiowizualnym

Przekładaniec, Numer 20 - O przekładzie audiowizualnym, s. 106-116
Data publikacji online: 2009

Napisy dla niesłyszących – problemy i wyzwania

Przekładaniec, Numer 20 - O przekładzie audiowizualnym, s. 115-124
Data publikacji online: 2009

Audiodeskrypcja oczami niewidomych – wywiad z Tomaszem Strzymińskim

Przekładaniec, Numer 20 - O przekładzie audiowizualnym, s. 125-130
Data publikacji online: 2009

Audiodeskryberem być – wywiad z Krzysztofem Szubzdą

Przekładaniec, Numer 20 - O przekładzie audiowizualnym, s. 131-135
Data publikacji online: 2009