Przekładaniec,Numer 21 - Historie przekładów

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Agnieszka Romanowska
Rok wydania: 2010
Redakcja numeru: Agnieszka Romanowska

Prezentacje

Sortuj według

O różnych metodach tłumaczenia w przekładzie Piotra Bukowskiego

Przekładaniec, Numer 21 - Historie przekładów, s. 8-29
Data publikacji online: 2010

Blaski i cienie kultury przekładu

Przekładaniec, Numer 21 - Historie przekładów, s. 30-37
Data publikacji online: 2010

Krytyka przekładu w starożytnym Rzymie. Aulus Gelliusz, Noce attyckie

Przekładaniec, Numer 21 - Historie przekładów, s. 38-54
Data publikacji online: 2010

Eros z patyną. Kilka przykładów z antycznej komedii w sprawie historii przekładu erotyki

Przekładaniec, Numer 21 - Historie przekładów, s. 55-62
Data publikacji online: 2010

Za sztabkę cyny. Archeologia przekładu ustnego

Przekładaniec, Numer 21 - Historie przekładów, s. 63-77
Data publikacji online: 2010

Przekład literatury włoskiej w staropolszczyźnie na tle porównawczym

Przekładaniec, Numer 21 - Historie przekładów, s. 78-93
Data publikacji online: 2010

„Złączyłem z wierszem już mój żywot smutny”. Maria Sułkowska i jej przekład sonetów Szekspira

Przekładaniec, Numer 21 - Historie przekładów, s. 94-113
Data publikacji online: 2010

O przekładach Danuty Borchardt i dziesięciu przykazaniach w tłumaczeniu utworów Cypriana Norwida

Przekładaniec, Numer 21 - Historie przekładów, s. 114-134
Data publikacji online: 2010

O przekładaniu Stevensa (i nie tylko)

Przekładaniec, Numer 21 - Historie przekładów, s. 135-154
Data publikacji online: 2010

Idiom przekładowy w gramatyce nowoczesności (przełożyła Magda Heydel)

Przekładaniec, Numer 21 - Historie przekładów, s. 155-165
Data publikacji online: 2010

Poezja białoruska w przekładzie na angielski: Vera Rich (przełożyła Agata Hołobut)

Przekładaniec, Numer 21 - Historie przekładów, s. 166-179
Data publikacji online: 2010

Literatura niemal nieobecna – polskie przekłady współczesnych powieści arabskich

Przekładaniec, Numer 21 - Historie przekładów, s. 180-195
Data publikacji online: 2010

Po latach o boomie. Wokół serii „Proza Iberoamerykańska”

Przekładaniec, Numer 21 - Historie przekładów, s. 196-211
Data publikacji online: 2010

Lektury

Varia

Psychoterapia z udziałem tłumacza

Przekładaniec, Numer 21 - Historie przekładów, s. 234-244
Data publikacji online: 2010

Wspomnienia

WSPOMNIENIE O PANI PROFESOR KRYSTYNIE PISARKOWEJ

Przekładaniec, Numer 21 - Historie przekładów, s. 249-250
Data publikacji online: 2010