O różnych metodach tłumaczenia w przekładzie Piotra Bukowskiego

Friedrich Schleiermacher

Abstrakt

 w przekładzie Piotra Bukowskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.