Przegląd bibliografi czny polskich i wydanych w Polsce prac i artykułów o przekładzie literatury dziecięcej

Monika Woźniak

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.