Przekładaniec,Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Agnieszka Romanowska
Rok wydania: 2011
Google Books: http://books.google.pl/books?id=-xHUSaQF7LkC&lpg=PP1&dq=przek%C5%82adaniec&hl=pl&pg=PA5#v=onepage&q=przek%C5%82adaniec&f=false
Redakcja numeru: Magda Heydel

Słowa kluczowe: Polish literature in English translation, reception of Polish literature in the United Kingdom and the USA, Mark Twain, travel literature, Twain’s reception in Poland, strategic analysis in translation, editing, manuscripts, Middle Ages, Old English, The Lord’s Prayer, deconstruction, Derrida, différance, różnia, rórznica, spelling mistake in translation, African American woman, “womanist”, la mestiza, “talking book”, neologism, mimic, Chikwenye Okonjo Ogunyemi, Rosemarie Putman Tong, Alice Walker, Bible, Biblical translation, inclusive language, feminist translation, feminist theology, Aristotle, Judith Butler, translation as imitation, translation as mimétisme, gender (in) translation, cultural translation , linguistics, literary translation, translation of colour terms, VirginiaWoolf, canon, translation series, reception, Bulgarian interwar literature, gender in translation, translator’s social status, women translators, bibliography of books written by women, feminizm, interwar Jugoslavia, translation, Ada Negri, Maria Konopnicka, history of translation, reception of the Italian literature in Poland, cluster analysis, multivariate analysis, authorship attribution, Delta, Cardell, Curtin, Sienkiewicz, stylometry, agrarian reform, anthropology, feminism, modernism, Lewis Henry˛Morgan, Paulina Kuczalska-Reinschmit, Aleksandra Bąkowska, Francesco Algarotti, eighteenth century, Il congresso di Citera, Marianna Maliszewska, women translators in the Middle Ages, vernacular languages, paraphrases, hagiography, chivalric poems, treatise Secretum Secretorum, fables, Fürstenspiegel, Marie de France, Clemence of Barking, Hildegard von Hürnheim, Elisabeth von Nassau-Saarb, the English language, sensivity as a category, regionalism of cultural studies, politics of translation, rhetoric of nondifferentiation, interlingual transgression, Narcyza Żmichowska, Zofia Żeleńska, Debora Vogel, Kazimiera Iłłakowiczówna

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Tłumaczenie feminizmu

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 7-18
Data publikacji online: 8 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.001.0200

Kobieta tłumaczka w średniowieczu (kilka przykładów translatorskiej aktywności kobiet)

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 21-33
Data publikacji online: 8 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.002.0201

Marianna Maliszewska i jej Sejm walny cyterski z Francesca Algarottiego

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 34-49
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.003.0202

„Tłumaczka Tylora i Morgana”. O Aleksandrze Bąkowskiej i jej działalności społecznej

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 50-89
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.004.0203

Ślady żony tłumacza. Alma Cardell Curtin i Jeremiah Curtin

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 90-110
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.005.0204

Fatalità i Tempeste Ady Negri w przekładzie Marii Konopnickiej

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 111-127
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.006.0205

Slavica non leguntur albo o pewnym jugosłowiańskim projekcie feministycznym okresu międzywojennego

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 128-140
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.007.0206

Odnalezione w przekładzie. Dora Gabe, Sława Sztiplijewa i Anastasija Ganczewa w redakcji „Przeglądu Polsko-Bułgarskiego”

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 171-158
Data publikacji online: 11 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.008.0207

Polskie tłumaczki poza kanonem. Kilka uwag na temat zapomnianego przekładu Biesów Fiodora Dostojewskiego

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 159-173
Data publikacji online: 11 grudnia 2012
DOI 10.4467/16891864PC.11.009.0208

Słowa jako pędzle. Kolory w powieści Virginii Woolf Fale i przekładzie Lecha Czyżewskiego

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 174-184
Data publikacji online: 11 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.010.0209

Uwolnić Charybdę, pokochać Skyllę. O po-tworności przekładu

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 187-199
Data publikacji online: 11 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.011.0210

Tłumacz nie jest Antygoną

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 200-211
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.012.0211

Myśl feministyczna w przekładach Biblii

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 212-227
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.013.0212

Lęk przed wariatką na strychu (z wprowadzeniem Agnieszki Gajewskiej)

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 228-246
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.014.0213

„Kobietystka”: neologizm a doświadczenie egzystencjalne Afroamerykanki

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 247-262
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.015.0214

Différance Derridy. Czy błąd daje się (wy)tłumaczyć?

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 263-280
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.016.0215

Tłumaczowi trzeba pozostawić wolność

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 281-287
DOI 10.4467/16891864PC.11.017.0216

Średniowieczne rękopisy i fałszywi pośrednicy. O edycjach i przekładach staroangielskich parafraz Pater Noster

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 291-326
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.018.0217

Literatura polska w przekładzie na język angielski 1999–2009

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 345-374
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.020.0219

Twainowski bestseller literatury podróżniczej Innocents Abroad po polsku – analiza strategiczna

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 327-344
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.019.0218

Lektor też człowiek, czyli o przekładzie voice-over

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 382-386
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.022.0221

Nieme dusze? – całkiem dobrze zwerbalizowane

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 377-381
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.021.0220