Lektor też człowiek, czyli o przekładzie voice-over

Monika Woźniak

Abstrakt

RECENZJA: Eliana Franco, Anna Matamala, Pilar Orero, (2010), Voice-over Translation. An Overview, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2010 248 pp. ISBN 978-3-0343-0393-4 pb.
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.