Przekładaniec,Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Agnieszka Romanowska
Rok wydania: 2011
Google Books: http://books.google.pl/books?id=UlCpP5rVzxIC&lpg=PP1&dq=przek%C5%82adaniec&hl=pl&pg=PP1#v=onepage&q=przek%C5%82adaniec&f=false
Redakcja numeru: Magda Heydel

Słowa kluczowe: the Bible, poetry, translation of the Bible, poetry translation, psalms, Czesław Miłosz, Polish-Slovenian translation, selection of poems, The Issa Valley, Norwegian language, Swedish language, dialects in translation, nominalization, stylistics in translation, translation, rhythm in a poem, the motif of the blacksmith in literature., Milosz, poetics of grammar, language asymmetries, translation of Różewicz, Herbert, Szymborska into English, Josif Brodski, America, Russia, comparative analysis, Polish school of poetry, Postwar Polish Poetry, Czeslaw Milosz, negro spirituals, Thomas Merton, the Cold War, the Second Vatican Council, 20th-century epistolography, Miłosz-Merton correspondence, exile, spiritual homelessness, writing in a foreign language, Miłosz’s English, Miłosz, confessional, decorum, referentiality, usefulness, counterculture, engaged literature, Marxism, epiphany, Allen Ginsberg, counculture, beat poetry, confessional poetry, avant-garde, Pound, ideogram, fragmentarization, synecdochic space, Ashbery, scenic mode, unheimlich, “really real”, ambivalence, modernity, abstraction, reality, the “I” of lyrical poetry and the “I” of dytyramb, homelessness as belonging, Zbigniew Herbert, Robert Lowell, nihilism, American poetry, Walt Whitman, Miłosz and anthropology, human/animal relations, theory of evolution, spacial imagination, religious imagination, Miłosz in America, European Anti-Americanism in the 1940s, post-war literary life in Poland, American culture, economy, politics under president Truman, an image of the United States in Polish postwar press, Miłosz confronted with America, Miłosz as a foreign correspondent  

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Amerykańskie abecadło Czesława Miłosza

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 9-27
Data publikacji online: 30 maja 2011
DOI 10.4467/16891864PC.12.001.0200

(Nie)istniejąca książka Miłosza o Ameryce lat czterdziestych

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 28-45
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.002.0429

Mucha uwięziona w bursztynie. O Ameryce i wyobraźni Miłosza

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 46-58
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.003.0430

Miłosza lekcja biologii

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 59-80
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.004.0431

Nie miałem prawa tak mówić o tobie, Robercie. Czesław Miłosz i poeci amerykańscy

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 81-92
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.005.0432

Whitman i Ameryka Miłosza

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 93-101
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.006.0433

Przystanek Miłosz

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 102-120
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.007.0434

Miłosz a amerykańska awangarda: od Pounda do Ashbery’ego

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 121-141
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.008.0435

Niepotrzebna opona na skraju drogi, czyli Miłosz rozlicza się z Ginsbergiem

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 142-154
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.009.0436

Pieśni ekstatycznej rozpaczy. Miłosz i kontrkultura

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 155-164
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.010.0437

Co można powiedzieć? Poezja konfesyjna i konfesyjność poezji

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 165-176
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.011.0438

Albowiem nie mamy tu miasta trwającego, ale przyszłego szukamy. Przyjaciele złączeni wygnaniem: o korespondencji Czesława Miłosza z Thomasem Mertonem

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 177-188
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.012.0439

Miłosz – Merton: układ podwójny

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 189-202
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.013.0440

Oszustwo przekładu. Czesław Miłosz i negro spirituals

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 203-222
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.014.0441

Polska szkoła poezji Czesława Miłosza w przekładzie na angielski

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 223-230
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.015.0442

Ameryka – Rosja. Perspektywa Miłosza

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 231-245
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.016.0443

Czesław Miłosz – tłumacz poetyki gramatyki i asymetrii językowych w wierszach Herberta, Różewicza i Szymborskiej

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 246-268
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.017.0444

O pracy nad francuskim wydaniem Ziemi Ulro

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 271-274
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.018.0445

Miłosz translated by Milosz (Kuźnia i Blacksmith Shop)

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 275-289
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.019.0446

Filmowa kronika dzieciństwa. Dolina Issy w przekładzie na język szwedzki i norweski

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 290-307
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.020.0447

(Nie)nowy Miłosz po słoweńsku

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 308-317
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.021.0448

„Miłosz – świat”

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 318-333
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.022.0449

Miłosz w Kopenhadze

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 334-337
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.023.0450

Ptak na drzewie świata

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 338-343
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.024.0451

Czesława Miłosza koncepcja przekładu tekstów biblijnych. Rekonstrukcja

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 344-357
Data publikacji online: 30 maja 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.025.0452

Omówienia, recenzje, rozbiory

Wielu Whitmanów

Przekładaniec, Numer 25 - Między Miłoszem a Miłoszem, s. 361-364
Data publikacji online: 30 maja 2012