Przekładaniec,Numer 26 - Przekład mistrzów

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Zastępca redaktora naczelnego: Agata Hołobut
Sekretarz redakcji: Agnieszka Romanowska
Rok wydania: 2012
Redakcja numeru : Magda Heydel

Słowa kluczowe: recepcja, polski przekład, literatura iberoamerykańska, literatura postkolonialna, przekład i władza, Polska i kolonie, komunizm i Trzeci Świat, przekład poetycki, Stanisław Barańczak, Monika Kaczorowska, przegląd, Rosja, Tadeusz Szczerbowski, teorie przekładu, wielość koncepcji, XX wiek, Jan Kochanowski, Treny, Dorothea Prall, Seamus Heaney, Michał Mikoś, Adam Czerniawski, recepcja literatury polskiej, literatura polska w przekładzie, strategie tłumaczenia, archaizacja przekładu, uwspółcześnienie przekładu Publ, Geoffrey Hill, Czesław Miłosz, Zniewolony umysł, Donald Davie, pułapki osądów opartych na przekładzie, contexture, język, cierpienie, milczenie, niemoralność sztuki, niewystarczalność liryki, Andrzej Sosnowski, John Ashbery, przekład jako lektura, autoprzekład, współ-przekład, literatura polska w przekładzie na język angielski, przekład, strategia, poezja, interpretacja, tłumacz, Larkin, Barańczak, Dehnel, Jarniewicz, Miłosz, literatura nowogrecka, poezja nowogrecka, Kawafi s, Itaka, Kubiak, Chadzinikolau, Libera, Konstandinos Kawafis, Antoni Libera, błędy w tłumaczeniu, lingwistyczne aspekty przekładu, rym, komizm, obscena, literatura antyczna, Daniel Charles Gerould, Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), dramaty, wyzwania translatorskie, kanon literatury dla dzieci, Kubuś Puchatek, literatura dla dzieci, translatoryka, Olgierd Wojtasiewicz, ekwiwalencja, nieprzekładalność, językoznawstwo, Haroldo de Campos, transkreacja, przekład w Brazylii, antropofagia, poezja konkretna, Chądzyńska, socjologia tłumacza, metody pracy tłumacza, działalność przekładowa, Ksenia Starosielska, polskie żródła, proces przekładu, seminarium młodych tłumaczy, „Transatlantyk” (nagroda), przekład Biblii, przekład w hermeneutycznej tradycji judaizmu, Biblia w przekładzie Martina Bubera i Franza Rosenzweiga, Biblia Lutra, przekład dosłowny

Debiuty

Sortuj według

Treny Jana Kochanowskiego w angielskich przekładach

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 299–318
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/16891864PC.12.018.0851

Rozmowy

Milion przygód. Z Małgorzatą Łukasiewicz rozmawiają Łukasz Musiał i Arkadiusz Żychliński

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 261–269
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/16891864PC.12.022.1090

Inne

Hieros Gamos – Święte Wesele. Biblia hebrajska w przekładzie Martina Bubera i Franza Rosenzweiga (ze szczególnym uwzględnieniem poetyki przekładu Rosenzweiga)

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 9-35
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.001.0834

Pismo i słowo. O nowym tłumaczeniu Biblii (1925). przełożyła Jadwiga Kita-Huber, przejrzał Adam Lipszyc

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 36-49
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.002.0835

Inne

Gdańsk – Moskwa – Kraków. Spotkania z Ksenią Starosielską

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 53-67
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.003.0836

Tłumacz w kontekście kulturowym i społecznym. O Zofii Chądzyńskiej

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 68-86
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.004.0837

Transkreacja: myśl przekładowa Haroldo de Camposa

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 87-107
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.005.0838

Olgierd Wojtasiewicz – pionier myśli przekładoznawczej

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 108-114
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.006.0839

Puchata przepustka do sławy. Pochwała Ireny Tuwim

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 115-134
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.007.0840

Witkacy metodą total immersion. O tłumaczeniach Daniela Charlesa Geroulda

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 135-149
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.008.0841

Kłopotliwi mistrzowie, czyli o rymotwórcach tłumaczących literaturę antyczną

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 150-164
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI :10.4467/16891864PC.12.009.0842

Inne

O nowym przekładzie poezji Kawafisa (esej polemiczny)

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 167-178
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.010.0843

Co znaczą te Itaki? Na marginesie polskich przekładów Itaki Konstandinosa Kawafisa

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 179–193
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/16891864PC.12.011.0844

Itaka i Druga Odyseja w przekładzie Michała Bzinkowskiego

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 194–201
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/16891864PC.12.012.0845

Translatorskie konfrontacje: Stanisław Barańczak i Jacek Dehnel przekładają Philipa Larkina

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 202–218
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/16891864PC.12.013.0846

Polski Ashbery w Ameryce

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 219–235
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/16891864PC.12.014.0847

Język, cierpienie, milczenie. Czesław Miłosz a poezja Geoffreya Hilla

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 236–258
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/16891864PC.12.015.0848

Inne

Tłumacz jako wychowawca tłumacza. Z Andrzejem Polkowskim o profesorze Witoldzie Ostrowskim rozmawia Aleksander Gomola

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 270–278
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/16891864PC.12.016.0849

Przekład i polityka. Zapis dyskusji, która odbyła się podczas III Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada w Krakowie 5 listopada 2011 roku

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 279–296
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/16891864PC.12.017.0850

Inne

Ogarnąć nieogarnione

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 321–327
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/16891864PC.12.019.0852

Między wierszami

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 328–336
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/16891864PC.12.020.0853

O recepcji przekładów literatury iberoamerykańskiej w Polsce z trochę innej perspektywy

Przekładaniec, Numer 26 - Przekład mistrzów, s. 337–349
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/16891864PC.12.021.0854