Niełatwy dialog. O korespondencji Karla Dedeciusa i Czesława Miłosza

Piotr de Bończa Bukowski

Abstrakt

Uneasy Dialogue. The Correspondence of Karl Dedecius and Czesław Miłosz

This article comments on the correspondence of Karl Dedecius and Czesław Miłosz which started in 1958 and lasted for over 40 years. The letters were collected and published in 2011 by Przemysław Chojnowski. They constitute an interesting material for translation researchers. The article shows the history of a diffi cult dialogue between the Polish writer and his German translator, in particular their divergent interpretations of the German literary fi eld within which Dedecius tried to place Miłosz’s work.

Słowa kluczowe: Karl Dedecius, Czesław Miłosz, polska literatura w Niemczech, polityka przekładu
References

Bourdieu P. 2001. Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Kraków: Universitas.

Chojnowski P. 2004. Koncepcje translatorskie Karla Dedeciusa. Strategie antologisty, w: M. Kropiwiec, M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna- -Twardzikowa (red.), Między oryginałem a przekładem IX, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Dedecius K. 1996a. Emigracja jako pomost do Europy, w: K. Dedecius, O Polsce, Europie, literaturze. Dialog przyjaźni, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

––––– 1996b. Kulturwanderung, w: K. Dedecius, Ost West Basar, Zurich: Amman.

––––– 1996c. Wieland, Horacy i my. Wniebowzięcie Filologii, przeł. K. von Schuttenbach, w: K. Dedecius, O Polsce, Europie, literaturze. Dialog przyjaźni, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

––––– 2008. Europejczyk z Łodzi. Wspomnienia, przeł. S. Lisiecka, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

––––– Miłosz Cz. 2011. Listy 1958–2000, zebrał, przygotował do druku, opatrzył przypisami i wstępem P. Chojnowski, Łódź: Śródmiejskie Forum Kultury.

Giedroyc J., Miłosz Cz. 2012. Listy 1973–2000, opracował M. Kornat, Warszawa: Czytelnik.

Jeleński K.A. 2007. Makaroniczny eksperyment, w: Cz. Miłosz, Historie ludzkie, Warszawa: Zeszyty Literackie.

Karwowska B. 2000, Miłosz i Brodski. Recepcja krytyczna w krajach anglojęzycznych, Warszawa: IBL.

Miłosz Cz., Jeleński K.A. 2011. Korespondencja, Warszawa: Zeszyty Literackie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.