Przekładaniec,Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Paulina Kwaśniewska-Urban
Rok wydania: 2014
Redakcja numeru : Magdalena Waligórska

29 tom „Przekładańca” jest poświęcony zarówno polsko-żydowskiej przestrzeni przekładu, jak i historii żydowskich tłumaczeń w szerszym, transnarodowym kontekście. Jego podwójny tytuł: Przekład żydowski / Żydowskość w przekładziezapowiada zakres tematyczny obejmujący nie tylko działalność przekładową Żydów, ale i to, jak doświadczenie żydowskie przekładali inni.

Autorzy, wśród których są przekładoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, historycy i teologowie, omawiają przekład kulturowy w wielu różnych aspektach, począwszy od literatury, przez politykę i strategie wydawnicze, po ludowe praktyki magiczne. Wspólnym mianownikiem jest tu rola przekładu jako narzędzia tworzenia obrazu Innego oraz budowania własnej tożsamości zbiorowej. Teksty uporządkowano według czterech wątków: tłumaczeń Tory – centralnego tekstu judaizmu, żydowsko-nieżydowskiego pogranicza kulturowego, migracji i przekładu po Zagładzie. Chociaż wiele spośród tych artykułów odnosi się do polskiego kontekstu, to geograficznymi punktami ciężkości są tu również Niemcy, Rosja, Izrael i Stany Zjednoczone, najważniejsze nowożytne ośrodki żydowskiego przekładu.

Uzupełnieniem tekstów naukowych są w tym numerze pisma również głosy praktyków – czworga  polsko- i niemieckojęzycznych pisarzy i pisarek: Joanny Bator, Roberta Schindla, Bożeny Keff i Eryki Fischer. Rozmowy z tymi twórcami, którzy w różnych gatunkach literackich obrazują zarówno żydowskie doświadczenie drugiej wojny światowej, jak i problematykę pamięci i jej dziedziczenia, wpisują się w szerszą dyskusję o przekładalności traumy. Tłumacze tych dzieł: Esther Kinsky, Jacek St. Buras, Michael Zgodzay i Katarzyna Weintraub, opowiadają o swoich strategiach tłumaczenia tekstów tego rodzaju dla niemiecko- i polskojęzycznego czytelnika. Rozmowy te otwierają fascynującą perspektywę patrzenia na odmienne mitologie, tabu i języki narracji o Innym w Polsce, Niemczech i Austrii oraz zagadnienie granic przekładu.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Aramejskie przekłady Tory jako świadectwo interpretacji tekstu biblijnego w tradycji żydowskiej

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 23-40
Data publikacji online: 8 grudnia 2014
DOI 10.4467/16891864PC.14.014.2999

Upadli (czy) giganci? Kilka uwag o nefilim i gigantes w Biblii hebrajskiej i Septuagincie

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 41-64
Data publikacji online: 8 grudnia 2014
DOI 10.4467/16891864PC.14.015.3000

„W imię naglących potrzeb literatury narodowej”. Tłumaczenie i żydowski nacjonalizm kulturowy w Europie Wschodniej

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 67-91
Data publikacji online: 8 grudnia 2014
DOI 10.4467/16891864PC.14.016.3001

Manewry wokół “muru chińskiego”. Tłumaczenia z literatury jidysz na polski przed pierwszą wojną światową

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 92-117
Data publikacji online: 8 grudnia 2014
DOI 10.4467/16891864PC.14.017.3002

Polskie przekłady literatury pięknej z języków hebrajskiego i jidysz jako książki (1918-1939) – rekonesans badawczy

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 118-136
Data publikacji online: 8 grudnia 2014
DOI 10.4467/16891864PC.14.018.3003

Nieżydowskie języki magii żydowskiej. O swojskości, obcości i przekładzie

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 137-154
Data publikacji online: 8 grudnia 2014
DOI 10.4467/16891864PC.14.019.3004

„Da wär’s halt gut, wenn man Englisch könnt!“ Robert Gilbert, Hermann Leopoldi i rola języków między wygnaniem a powrotem

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 157-178
Data publikacji online: 8 grudnia 2014
DOI 10.4467/16891864PC.14.020.3005

Przekład jako polityka. Biblioteczka niemiecka po hebrajsku

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 179-196
Data publikacji online: 8 grudnia 2014
DOI 10.4467/16891864PC.14.021.3006

Święty socjalistycznej Palestyny: Józef Chaim Brenner po polsku

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 197-225
Data publikacji online: 8 grudnia 2014
DOI 10.4467/16891864PC.14.022.3007

Wieża Babel. Świadectwa Holokaustu a etyka przekładu

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 229-255
Data publikacji online: 8 grudnia 2014
DOI 10.4467/16891864PC.14.023.3008

Granice przekładu: polsko-niemiecko-żydowskie pogranicze literackie

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 259-264
Data publikacji online: 8 grudnia 2014

„O Żydzie na strychu i tożsamości mieszańca”. Rozmowa z Joanną Bator i Esther Kinsky

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 265-273
Data publikacji online: 8 grudnia 2014

„O nadawaniu imion umarłym”. Rozmowa z Robertem Schindelem i Jackiem Burasem

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 274-282
Data publikacji online: 8 grudnia 2014

„O Matce i ojczyźnie”. Rozmowa z Bożeną Keff i Michaelem Zgodzayem

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 283-293
Data publikacji online: 8 grudnia 2014

„O poszukiwaniu prawdy i przekładzie, który dotyka do żywego”. Rozmowa z Eryką Fischer i Katarzyną Weintraub

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 294-303
Data publikacji online: 8 grudnia 2014

Ugościć obcego w języku. Paul Ricoeur o tłumaczeniu

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 307-321
Data publikacji online: 8 grudnia 2014
DOI 10.4467/16891864PC.14.024.3009

Polska teoria przekładu literackiego a Translation Studies. O szkole poznańskiej na marginesie pierwszej polskiej antologii

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 325-341
Data publikacji online: 8 grudnia 2014
DOI 10.4467/16891864PC.14.025.3010

Sprostowanie i odpowiedź na pytania recenzentki

Przekładaniec, Numer 29 - Przekład żydowski. Żydowskość w przekładzie , s. 349-355
Data publikacji online: 1 czerwca 2015