Hołd strumienia wobec źródła. Brodski i Polska - dzieje relacji i recepcji

Monika Wójciak

Abstrakt
The paper describes Joseph Brodsky’s relation with Poland, its traditions, history and art. The first part presents connections between the Russian poet and Polish literature, between him and Poles setting up the intercultural dialogue; further, it discusses Brodsky’s translational activity. The second part deals with the reception of Brodsky’s poetry in the 1960s, 70s and 80s in Poland. His poems were initially published in official journals, e.g. The Great Elegy for John Donne had its debut there, and thus the work of the author of metaphysical elegies crossed the borders of the Soviet Union for the first time. After his forced emigration, Brodsky’s poems appeared in Polish underground magazines, which also printed texts discussing his poetry and its impact on Polish literature. Brodsky’s poems seem to have constituted an important argument in the debate on classicism at that time. The paper focuses on these issues, because they are a less known chapter of the reception of Brodsky’s work in Poland.
Słowa kluczowe: Josif Brodski, polsko-rosyjskie związki kulturowe, recepcja, poezja XX wieku
References

Antologia nowoczesnej poezji rosyjskiej 1880–1967. 1971. przeł. Witold Dąbrowski, Andrzej Mandalian, Wiktor Woroszylski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Barańczak S. 1982–-1983. Wpływ Josifa Brodskiego na literaturę polską, „Puls” 14–17, s. 99–103.

Barańczak S. 2006. Tym tylko byłem. Wybór wierszy, wybór posłowie Jerzy Illg, Kraków: Znak.

Brodski J. 1964. Sonety, przeł. Eugenia Siemaszkiewicz, „Odgłosy” 28 (332), s. 6.

Brodski J. 1970. Wielka elegia dla Johna Donne’a, przeł. Stanisław Barańczak, „Nurt” 11 (67), s. 20–21.

Drawicz A. 1967. Ku „normalnemu klasycyzmowi”, „Odra” 9, s. 8–11.

Drawicz A. 1963. Pistolet muz, „Współczesność” 21, s. 3 6.

––– 1989. Pocałunek na mrozie, London: Polonia.

Fast P. 2004. Poezja polska przekładach Josifa Brodskiego, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Grudzińska-Gross I. 2007. Miłosz Brodski, Kraków: Znak.

Herbert Z. 2005. Wokół Brodskiego, „Zeszyty Literackie” 92, s. 108–112.

Illg J. 1993. Reszty nie trzeba, Katowice: Książnica.

Łobodowski J. 1965. Wiersze Josifa Brodskiego. Komentarz tłumacza, „Kultura” (Paryż) 1–2, s. 156–160.

Międzyrzecki A. 1988. Felieton poetycki, „Twórczość” 2, s. 107–110.

Miłosz Cz. 1985. Walka oddech, przeł. A. Wójcik, „Arka” 12, s. 45–51.

––– Miłosz Cz., 1988, Josifie Brodskim, „Zeszyty Literackie” 22, s. 5–14.

Pollak S. 1974. Przybliżenia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Przybylski R.K. 1987. jutrze albo śmierci (szkic poezji Josifa Brodskiego), „Obecność” 19, s. 43–46.

Przybylski R. 2002. Mityczna przestrzeń naszych uczuć, Warszawa: Wydawnictwo Sic!.

Tosza E. 1993. Stan serca. Trzy dni Josifem Brodskim, Katowice: Książnica.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.