„Szorstkie odosobnienie”. Josif Brodski w wierszach i wspomnieniach Julii Hartwig

Elżbieta Dutka

Abstrakt

In her works, Julia Hartwig refers repeatedly to Joseph Brodsky's literary production. This paper is an attempt at interpretation of her poem Brodski, written after the death of the Nobel prize winner. Brodski is not only a farewell and a tribute, but also an extraordinary encounter with the poet, his work and his legend, as well as a “conversation” about existence, metaphysics and esthetics.

Słowa kluczowe: Brodski, Hartwig, dialog, wspomnienia, spotkanie
References

Barańczak S., Cavanagh C. (red. and przeł.). 1991. Polish Poetry of the Last Two Decades of Communist Rule: Spoiling Cannibals’ Fun, wstęp H. Vendler, Chicago, Il: Northwestern UP.

Brodski J. 1989. Przemówienie noblowskie, przeł. A. Mietkowski, w: Śpiew wahadła, Paryż: Instytut Literacki, s. 252–260.

—— 1989a. półtora pokoju, przeł. A. Husarska, w: Śpiew wahadła, Paryż: Instytut Literacki, s. 222–251.

—— 1993. Lustro weneckie, przeł. K. Krzyżewska, Kraków: wydawnictwo m.

—— 2006. Tym tylko byłem. Wybór wierszy, przekł., wybór posłowie J. Illg, Kraków: Znak.

—— 2010. Znak wodny, Strofy weneckie, przeł. S. Barańczak, K. Krzyżewska, Kraków: Znak.

Fast P. 2000. Spotkania Brodskim (dawne nowe), Katowice: Śląsk.

Grudzińska-Gross I. 2007. Miłosz Brodski pole magnetyczne, wstęp T. Venclova, Kraków: Znak.

Hartwig J. 1980. Chwila postoju, Kraków: WL.

—— 1997. Imiona samotności (odpowiedź na ankietę), „Więź” 10, s. 21–22.

—— 1999. Zobaczone, Kraków: a5.

—— 2001. Sztuka patrzenia, rozmowę J. Hartwig przeprowadzili K. Janowska, P. Mucharski, „Tygodnik Powszechny” 33, s. 1, 13.

—— 2004. Bez pożegnania, Warszawa: Sic!.

—— 2004a. Tam gdzie mogę ścigam morze, rozmowę J. Hartwig przeprowadził W. Kass, „Topos” 3/4, s. 11–29.

—— 2004b. Trwam dzięki zaklęciu, „Kwartalnik Artystyczny” 3, s. 136–138.

—— 2010. Wiersze wybrane, Kraków: a5.

—— 2011. Dziennik, Kraków: WL.

—— 2011a. Gorzkie żale, Kraków: a5.

—— 2011b. Zachwyt wstręt, rozmowę J. Hartwig przeprowadziła A. Wolny-Hamkało, „Dwutygodnik.com” 67, http://www.dwutygodnik.com/artykul/2710-zachwyt-i-wstet.html (dostęp: 11.10.2013).

—— 2014. Błyski zebrane, Warszawa: Zeszyty Literackie.

Illg J. 2006. Dar przyjaźni. Posłowie, w: J. Brodski, Tym tylko byłem. Wybór wierszy, wybór posłowie J. Illg, Kraków: Znak, s. 223–236.

Kociuba G. 2004. Widzenia, sny, medytacje morzem tle. (poezji Julii Hartwig), „Topos” 3/4, s. 43–50.

Legeżyńska A. 1999. Gest pożegnania. Szkice poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznań: UAM.

Madloch J. 2000. Wczesna twórczość Josifa Brodskiego, Katowice: Śląsk.

Markowski M.P. 2010. Słońce możliwość radość, Wołowiec: Czarne.

Miłosz Cz. 1997. Ratunek od rozpaczy, rozmowę C. Miłoszem przeprowadzili T. Fiałkowski, A. Franaszek, „Tygodnik Powszechny” 25 (dodatek „Apokryf” 11), s. 10–11.

—— 2007. tomie „Zobaczone” Julii Hartwig, w: Historie ludzkie. Pierwodruki (1983–2006), „Zeszyty Literackie” 5 (numer specjalny), s. 176–177.

—— 2011. Walka oddech. Szkic angielskim przekładzie „Części mowy” Josifa Brodskiego, w: Rosja. Widzenia transoceaniczne, tom 2, Mosty napowietrzne, wybrała, opracowała ułożyła B. Toruńczyk, współpraca M. Wójcik, M. Nowak-Rogoziński, wstępem opatrzył M. Kornat, Warszawa: Zeszyty Literackie, s. 328–339.

Szymak-Reiferowa J. 1993. Josif Brodski, Katowice: Śląsk.

—— 1998. Czytając Brodskiego, Kraków: WUJ.

Telicki M. 2009. Poetycka antropologia Julii Hartwig, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Włódźko-Butkiewicz A. 2000. Brodski negatywie (nieprzyjaciele krytycy poety), w: P. Fast, J. Madloch, (red.), Brodski analizach interpretacjach, Katowice: Śląsk, s. 147–165.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.