Intelektualista jako projekt niemożliwy. Josif Brodski na kartach dziennika Susan Sontag (Jak świadomość związana jest z ciałem. Dzienniki, tom 2. 1964-1980)

Iwona Boruszkowska

Abstrakt

During his stay in the US, Joseph Brodsky met Susan Sontag, an American essayist, one of the most influential intellectuals. In 1976, they became friends. This paper analyzes their long friendship, focusing on Brodsky’s image recorded in Sontag’s diary and in her essays. It is an attempt to reconstruct a portrait of the Russian poet on the basis of the American essayist's writings.

Słowa kluczowe: Josif Brodski, Susan Sontag, dzienniki, przyjaźń literacka
References

Bethea D.M. 1994. Joseph Brodsky and the Creation of Exile, New Jersey: Princeton.

Brodski J. 1993. Znak wodny, przeł. S. Barańczak, Kraków: Znak.

Illg J. 1993. Reszty nie trzeba. Rozmowy Josifem Brodskim, Katowice: Książnica Polska.

Jörg N. 2012. Schreiben im Exil – Exil im Schreiben. Zur narrativen Vermittlung von Exilerfahrungen bei Vladimir Nabokov und Iosif Brodskij, Berlin: Kubon & Sagner.

Polukhina V. 2003. Thirteen Ways of Looking at Joseph Brodsky, http://wordswithoutborders.org/article/thirteen-ways-of-looking-at-joseph-brodsky#ixzz2mbQIpwXt (dostęp: 10.11.2013).

Полухина В. 2006. Бродский глазами современников, „Звезда” 97.

—— 2008. Иосиф Бродский. Жизнь, труды, епоха, Санкт-Петербург.

Przebinda G. 2000. Brodski Josif Aleksandrowicz, w: G. Przebinda, J. Smaga (red.), Leksykon. Kto jest kim Rosji po 1917 roku, Kraków: Znak, s. 38–41.

Rieff D. 2009. morzu śmierci. Wspomnienie syna, przeł. A. Nowakowska, Wołowiec: Czarne.

—— 2013. Przedmowa, w: S. Sontag, Jak świadomość związana jest ciałem, przeł. D. Żukowski, Kraków: Karakter.

Sontag S. 2012a. Przeciw interpretacji inne eseje, przeł. M. Pasicka, A. Skucińska, D. Żukowski, Kraków: Karakter.

—— 2012b. Odrodzona. Dzienniki. Tom 1. 1947–1963, przeł. D. Żukowski, Kraków: Karakter.

—— 2013. Jak świadomość związana jest ciałemDzienniki. Tom 2. 1964–1980, przeł. D. Żukowski, Kraków: Karakter.

Suchanek L. 1993. Rosyjska literatura emigracyjna. Próba spojrzenia całościowego, „Slavia Orientalis” 2 , s. 260–269.

Tarkowska J. 2007. Konceptualizacja Rosji świata poezji Josifa Brodskiego. Dom – miasto – ojczyzna, Lublin: UMSC.

Wołkow S. 2001. Świat poety. Rozmowy Josifem Brodskim, przeł. J. Gondowicz, Warszawa: PIW.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.