Tradycja, transkreacja, transkulturacja: eks-centryczny punkt widzenia

Haroldo de Campos

Abstrakt
References

Andrade O. de. 1978. marcha das utopias, w: Do Pau-Brasil à Antropofagia e às utopias. Manifestos, teses de concursos e ensaios, 2. ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Benjamin W. 2013. Źródło dramatu żałobnego Niemczech, tłum. A. Kopacki, red. A. Lipszyc, Warszawa: Wydawnictwo Sic!.

Lezama Lima J. 1993. La expressión americana, Meksyk: Fondo de Cultura Económica.

Meyer A.  1958. delírio de Brás Cubas, w: Machado de Assis: 1935–1958, Rio de Janeiro: Livraria São José.

Mukařovský J. 1970. strukturalizmie, tłum. J. Mayen, w: Wśród znaków struktur. Wybór szkiców, red. J. Sławiński, Warszawa: PIW, s. 23–40.

Pessoa F. 2006. Mensagem/Przesłanie, tłum. A. da Silva H. Siewierski, Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – Instytut Studiów Iberyjskich Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Valéry P. 1971. Nad tłumaczeniem Bukoliktłum. D. Eska, w: Estetyka słowa. Szkice, wyb. A. Frybesowa, Warszawa: PIW, s. 108–115.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.