Artykuły

Ilość
Sortuj według

Literatura w historii (i historii przekładów) (przeł. Z. Ziemann)

Przekładaniec, 2018, 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 7–24
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.001.9543

Siedemnastowieczne polskie tłumaczenia jezuickich relacji z misji na Dalekim Wschodzie w kontekście problematyki historii przekładu

Przekładaniec, 2018, 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 25–43
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.002.9544

Peryteksty polskich przekładów oświeceniowych z języka włoskiego: przestrzeń edukacji czy manipulacji?

Przekładaniec, 2018, 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 44–59
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.003.9545

O niewidoczności tłumacza raz jeszcze. Na przykładzie tłumaczek w Polsce 1697–1763

Przekładaniec, 2018, 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 60–81
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.004.9546

„Geniusz daje temę, poeta ją wariuje”, czyli o frapującej (nie)możności redagowania Szekspira w przekładzie

Przekładaniec, 2018, 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 82–97
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.005.9547

Polskie przekłady Szekspira na Kresach w XIX wieku

Przekładaniec, 2018, 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 98–124
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.006.9548

Pomiędzy wiernością a wolnością

Przekładaniec, 2018, 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 125–142
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.007.9549

„Przysługa oddana literaturze polskiej”, czyli o związkach Katherine Mansfield z Polską

Przekładaniec, 2018, 36 - Historia przekładu literackiego 1, s. 143–160
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.008.9550