Przekładaniec,2018, 37 - Historia przekładu literackiego 2

Redaktor naczelna: Magda Heydel
Sekretarz redakcji: Zofia Ziemann
Rok wydania: 2018
Redakcja numeru : Magda Heydel, Zofia Ziemann
Słowa kluczowe: Alicja Iwańska, przekładoznawstwo, socjologia, przekład kulturowy, etyka tłumaczenia, Meksyk, Translation Studies, sociology, cultural translation, ethics of translation, Mexico, Zofia Ernstowa, przekład literacki, metoda etnograficzna, wywiad jakościowy, Nasza Księgarnia, literary translation, ethnographic approach, qualitative interview, Stanisław Barańczak, biografia, debiut, juwenilia, tłumaczenia, rękopisy, biography, debut, juvenilia, translations, manuscripts, przekład autorski, literatura narodowa, obywatelstwo światowe, Kuncewiczowa, Głowacki, self-translation, national literature, world citizenship, indirect translation, reception, Polish literature, Zofia Nałkowska, Sibilla Aleramo, Witold Gombrowicz, przekład niebezpośredni, recepcja, literatura polska, francuska literatura dla dzieci i młodzieży, polskie tłumaczenia, historia przekładów, wydawcy przekładów, metoda bibliometryczna Uwagi, French children’s literature, Polish translations, translation history, translations’ publishers, bibliometric method, „złoty wiek” angielskiej literatury dla dzieci, klasyka dziecięca w tłumaczeniu, historia przekładu literackiego w Polsce, Golden Age of English literature for children, children’s classics in translation, history of literary translation in Poland, historia przekładu literackiego, przekład literacki w Polsce, pseudotłumaczenia, pilne tłumaczenia, history of literary translation, literary translation in Poland, pseudotranslations, urgent translations, science fiction, fantasy, literatura gatunków , genre literature

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Przetłumaczyć świat. Socjotranslatologia według Alicji Iwańskiej

Przekładaniec, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 7–18
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.009.9551

Opowieść o życiu i twórczości Zofii Ernst (1918–1994)

Przekładaniec, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 19–33
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.010.9552

„Szekspir to był nawet zdolny gość”. Początek kariery tłumaczeniowej Stanisława Barańczaka

Przekładaniec, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 34–47
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.011.9553

Przekład autorski: między literaturą narodową a „obywatelstwem światowym” (na przykładzie Marii Kuncewiczowej i Janusza Głowackiego)

Przekładaniec, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 48–63
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.012.9554

Przekłady niebezpośrednie w polsko-włoskich relacjach literackich w dwudziestym wieku. Rekonesans

Przekładaniec, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 64–86
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.013.9555

Jak w krzywym zwierciadle. Przekładowy obraz francuskiej literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce po roku 1918

Przekładaniec, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 87–103
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.014.9556

„Mała” historia przekładu. Złoty wiek angielskiej literatury dziecięcej w tłumaczeniach na język polski – zarys

Przekładaniec, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 104–123
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.015.9557

Spojrzenie z oddali: historia przekładu literackiego w Polsce z perspektywy projektu „Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane”

Przekładaniec, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 125–142
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.016.9558

Fandom i markowe wszechświaty: ewolucja czynników wpływających na polskie przekłady anglojęzycznej fantastyki

Przekładaniec, 37 - Historia przekładu literackiego 2, s. 143–155
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/16891864PC.18.017.9559