„Szekspir to był nawet zdolny gość”. Początek kariery tłumaczeniowej Stanisława Barańczaka

Sebastian Walczak

Abstrakt

“Shakespeare, He was Quite a Gifted Fellow”. The Beginning of Stanisław Barańczak’s Career as a Translator

This biographical paper describes Stanisław Barańczak’s first attempts at translating poetry as a high school student in 1964. The aim of the paper is to present the birth of his philological passion, and to answer the question of how Barańczak becomes a translator. The presentation is basis on six unpublished translations of Russian and English language poems found in the correspondence of Barańczak and in the hitherto unknown memories his school friends.
The analysis focuses on the technique of Barańczak’s translatoion work, on reconstructing his motivations, selection of texts for translation, self-assessment of the results, opinions on the authors of the original and evaluation of pop-culture. In addition, the paper offers several facts from the private life of the teenage translator, among others the decision to study Polish philology, as well as his relations with his high school colleagues and teachers.

Słowa kluczowe: Stanisław Barańczak, biografia, debiut, juwenilia, tłumaczenia, rękopisy, biography, debut, juvenilia, translations, manuscripts
References

Barańczak S. 23.02.1964–01.08.1964. Listy nr 1–28, w: S. Walczak. 2017. O pierwszej miłości Stanisława Barańczaka i jego pierwszych wierszach, Archiwum Prac Dyplomowych, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza [praca magisterska].

––––– 2011. Wstęp: Nie igraszka czasu, w: W. Shakespeare, Sonety, Kraków: Wydawnictwo a5.

––––– 1964. Na wznak w lesie, Poznań: wydanie własnoręczne przez autora.

––––– 2004. Ocalone w tłumaczeniu, Kraków: Wydawnictwo A5.

––––– 2014. Wiersze zebrane, Kraków: Wydawnictwo A5.

Bicz A. 01.12.2016. Wywiad, rozmowę przeprowadził S. Walczak [nagranie cyfrowe].

Ciesielski R. 15.11.2016. Wywiad, rozmowę przeprowadził S. Walczak [nagranie cyfrowe].

Kwarciński W. 06.07.2017. Wywiad, rozmowę przeprowadził S. Walczak [nagranie cyfrowe].

Linke K. 30.11.2016. Wywiad, rozmowę przeprowadził S. Walczak [nagranie cyfrowe].

Musierowicz M. 1995. Tym razem serio (no prawie…), Łódź: Akapit Press.

Pollak S. 1976. Listy nr inw. 4064, 4065, 4066, Warszawa: Gabinet Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Puacz W. 03.11.2016. Wywiad, rozmowę przeprowadził S. Walczak [nagranie cyfrowe].

Śliwiński P. 2015. Życie – kilka przypuszczeń, w: Stanisław Barańczak. Monografia w toku, seria: Monografie w toku. Kompendia multimedialne, P. Próchniak (red.), Lublin: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, http://stronypoezji.pl/monografie/zycie-2/#kilka%20przypuszcze%C5%84 (dostęp: 10.02.2017).

Tomaszewski P. 28.11.2016. Wywiad, rozmowę przeprowadził S. Walczak [nagranie cyfrowe].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.