Kilka glos językoznawcy do sceny sprzed kościoła w Chełmnie

Artur Czesak

Abstrakt

The Sequence Outside the Church in Claude Lanzmann’s Shoah: Some Comments From a Linguist

Based on an analysis of phonetic, lexical and pragmatic (linguistic politeness) aspects of the symbolic sequence outside the church in Chełmno on Ner in Claude Lanzmann’s Shoah, this article offers insights into the communicative situation portrayed in the film, which has not been discussed in existing interpretations. It addresses the relations between the participants of the exchange (the film director, Szymon Srebrnik, the interpreter, the inhabitants of Chełmno), the time and space (religious service taking place in the church), and historical context: Poland under communist rule, where the Holocaust was not spoken about and/or subject to manipulation.

Słowa kluczowe: dialekty Polski centralnej, sytuacja komunikacyjna, przełączenie kodu, leksyka, pragmalingwistyka / dialects of central Poland, communicative situation, code-switching, lexis, pragmalinguistics
References

Bikont A. 1997. A on krzyczał: „Wszyscy jesteście kapo”, 4 października, wyborcza.pl/1,75248,138543.html (dostęp: 12.12.2019 ).

Brzezina M. 1986. Polszczyzna Żydów, Warszawa–Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Cemborowski B. 2014. O promowaniu dialektu wielkopolskiego w Internecie. Raport z badań, „Adeptus” 4, 18–103.

Dejna K. 1993. Dialekty polskie, wyd. II, przejrzane i poprawione, Wrocław–Warszawa–Kraków: ZNiO.

Hartman J. 2019. Ludzie Żydom zgotowali ten los, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1790512,1,ludzie-zydom-zgotowali-ten-los.read, 20 kwietnia 2019 (dostęp: 12.12.2019).

Jakobson R. 2009. O językoznawczych aspektach przekładu, przeł. L. Pszczołowska, w: P. Bukowski, M. Heydel (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Kraków: Znak, 43–49 (oryg.: On Linguistic Aspects of Translation, w: A. Fang, R.A. Brower, On Translation, Boston: Harvard University Press, s. 232–239).

Kubiak R. 1985. Świadkowie dymu i popiołów, „Odgłosy” XXVIII, 48(1444), s. 1, 5.

Ochmann D. 2014. Czy fajny jest fajny? Współczesne leksemy młodzieżowe o znaczeniu „taki, który mi się (bardzo) podoba”, „LingVaria” 18, s. 91–102.

Osowski B., Opis gwar wschodniej Wielkopolski, http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php?l1=mapa-serwisu&l2=&l3=&l4=wielkopolska-wsch-gwara-regionu-mwr (dostęp: 12.12.2019 ).

Osowski B. (red.). 2018. Gospodarz. Słownik języka mieszkańców powiatu kolskiego, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Pacuła J. 2012. Polskie i rosyjskie egzoetnonimy i przezwiska Żyda w kontekście stereotypu językowego, „Linguarum Silva” 1, s. 135–148.

Sobierajski Z. 1995. Teksty gwarowe ze środkowej Wielkopolski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.